Поръчване на части и консумативи

За да поръчате части и консумативи в САЩ, обадете се на 1-800-539-6275 за информация относно оторизирани доставчици на Lexmark във Вашия регион. Ако се намирате в друга държава или регион, отидете на www.lexmark.com или се свържете с мястото, откъдето сте закупили принтера.

Забележка: Очакваната трайност на консумативите на принтера е съобразена с печатане на обикновена хартия с размер А4 или letter.

Проверка на състоянието на части и консумативи

 1. От началния екран докоснете Status/Supplies (Състояние/консумативи).

 2. Изберете детайлите или консумативите, които желаете да проверите.

 3. Забележка: Можете също да имате достъп до тази настройка, като докоснете горната част на началния екран.

Употреба на оригинални части и консумативи Lexmark

Вашият принтер Lexmark е проектиран за най-добра работа с оригинални части и консумативи на Lexmark. Използването на консумативи и части от трети страни може да повлияе на качеството на работа, надеждността или живота на принтера и неговите компоненти. Може също да засегне покритието на гаранцията. Повреди, причинени от използването на части и консумативи от трети страни, не се покриват от гаранцията. Всички показатели за срока на експлоатация са проектирани за работа с части и консумативи на Lexmark и може да предоставят неочаквани резултати, ако се използват части и консумативи от трети страни. Използването на модула за изображения извън предназначения срок на експлоатация може да повреди вашия принтер Lexmark или свързаните с него компоненти.

Предупреждение – потенциални щети: Консумативи и части, които не са обхванати от споразумение по програма за връщане, могат да бъдат нулирани и преработени. Гаранцията на производителя обаче не покрива щети, причинени от употребата на неоригинални консумативи или части. Нулирането на броячите за консумативи или части без правилно преработване може да причини повреда на Вашия принтер. След нулиране на брояча за консумативи или части Вашият принтер може да покаже грешка на дисплея, според която нулираният елемент е още наличен.

Поръчване на касета с тонер

Забележки:

Касети с тонер MS622 от програмата за връщане на Lexmark

Елемент

САЩ и Канада

Европейското икономическо пространство

Останалата част от Тихоокеанска Азия

Латинска Америка

Останалата част от Европа, Близкия изток и Африка

Австралия и Нова Зеландия

Тонер касета от програма за връщане

56F1000

56F2000

56F3000

56F4000

56F5000

56F6000

Тонер касета с висок капацитет от програмата за връщане

56F1H00

56F2H00

56F3H00

56F4H00

56F5H00

56F6H00

Тонер касета с много висок капацитет от програмата за връщане*

56F1X00

56F2X00

56F3X00

56F4X00

56F5X00

56F6X00

Тонер касета със капацитет от програмата за връщане

56F1U00

56F2U00

56F3U00

56F4U00

56F5U00

56F6U00

Касета с тонер с висок капацитет от фирмената програмата за връщане*

56F1H0E

56F2H0E

56F3H0E

56F4H0E

56F5H0E

56F6H0E

Касета с тонер с много висок капацитет от фирмената програма за връщане*

56F1X0E

56F2X0E

56F3X0E

56F4X0E

56F5X0E

56F6X0E

Касета с тонер със свръхвисок капацитет от фирмената програма за връщане

56F1U0E

56F2U0E

56F3U0E

56F4U0E

56F5U0E

56F6U0E


Обикновена касета с тонер MS622 на Lexmark

Елемент

По света

Обикновена касета с тонер със свръхвисок капацитет

56F0UA0


Касета с тонер M3250 от програмата за връщане на Lexmark

Елемент

САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия

Европейското икономическо пространство

Останалата част от Тихоокеанска Азия

Латинска Америка

Обикновена касета с тонер

24B6887

24B6890

24B6893

24B6896


Поръчка на модул за изображения

Изключително слабото покритие на отпечатване за продължителен период от време може да доведе до неизправност на частите на модула за изображения преди изчерпване на тонера.

Елемент

Номер на частта

Модул за изображения от програмата за връщане

56F0Z00

Обикновен модул за изображения

56F0ZA0

Модул за изображения от фирмената програма за връщане

56F0Z0E


Поръчка на комплект за поддръжка

Комплектът за поддръжка трябва да отговаря на напрежението на принтера.

Забележки:

Елемент

Номер на част

200K комплект за поддръжка, 100 V

41 X 1227

200K комплект за поддръжка, 110 V

41 X 1225

200K комплект за поддръжка, 220 V

41 X 1226


Конфигуриране на известия за консумативи

 1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 2. Щракнете върху Настройки > Устройство > Известия.

 3. От меню Консумативи щракнете върху Персонализирани известия за консумативи.

 4. Изберете известие за всеки консуматив.

 5. Приложете промените.