Заседнала хартия в задната вратичка

  1. Отворете задната вратичка.

    икона за повишено внимание за гореща повърхност ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ: Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.
  2. Отстранете заседналата хартия.

    Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.
  3. Затворете задната вратичка.