Заседнала хартия в стандартната изходна тава

Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.