Отпечатване от флаш устройство

 1. Поставете флаш устройството.

  Забележки:

 2. От дисплея докоснете документа, който желаете да отпечатате.

  Ако е необходимо, конфигурирайте другите настройки за печат.

 3. Изпратете заданието за печат.

  За отпечатване на друг документ докоснете USB Drive (USB устройство).

  Предупреждение – потенциални щети: За да избегнете загуба на данни или повреда на принтера, не докосвайте флаш устройството или принтера в показаните зони по време на печат, разчитане и записване от устройството с памет.