Настройка на Device Quotas (Квоти на устройството)

Може да е необходимо да притежавате административни права за достъп до приложението.

  1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

    Забележки:

  2. Кликнете върху Apps (Приложения) > Device Quotas (Квоти на устройството) > Configure (Конфигуриране).

  3. От раздела User Accounts (Потребителски профили) добавете или редактирайте потребител и след това задайте потребителската квота.

  4. Приложете промените.

  5. Забележка: За информация относно начина на конфигуриране на приложението и неговите настройки за защита вижте Ръководство за администратори за квоти на устройството.