Конфигуриране на уведомления с имейл

Конфигурирайте принтера да изпраща имейл уведомления, когато консумативите са на привършване, когато хартията трябва да бъде сменена или добавена или когато има заседнала хартия.

  1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

    Забележки:

  2. Щракнете върху Настройки > > Устройство > Известия > > Конфигуриране на имейл уведомления, след което конфигурирайте настройките.

    Забележка: За повече информация относно SMTP настройки се свържете с Вашия имейл доставчик.
  3. Щракнете върху Задаване на имейл списъци и уведомления, след което конфигурирайте настройките.

  4. Приложете промените.