Изявление за енергозависимост

Типове памет

Описание

Енергозависима памет

Вашият принтер използва стандартна оперативна памет с произволен достъп (RAM), за да буферира временно потребителски данни по време на обикновени задания за печат и копиране.

Енергонезависима памет

Принтерът може да използва две форми енергонезависима памет: EEPROM и NAND (флаш памет). Двата типа се използват за съхраняване на операционната система, настройки на принтер, мрежова информация, настройки на скенера и маркери, както и вградени решения.

Памет на твърдия диск

Някои принтери може да разполагат с инсталиран твърд диск. Твърдият диск на принтера е проектиран за характерна за принтера функция. Твърдият диск позволява на принтера да задържа буферирани потребителски данни от сложни задания за печат, данни за формуляри и за шрифтове.


Изтрийте съдържанието на даден вид инсталирана памет на принтера при следните обстоятелства:

Изхвърляне на твърд диск на принтера

Забележка: За да гарантирате, че всички данни са напълно изтрити, унищожете физически всеки твърд диск, на който се съхраняват данни.