Поддържани размери хартия

Размер на хартията

Стандартна

тава за

550 листа

Допълнителна

250- или 550-листова

тава

Многоцелево подаващо устройство

Двустранен печат

A4

210 x 297 mm

(8,3 x 11,7 in)

отметка

отметка

отметка

отметка

A5

210 x 148 mm

(8,3 x 5,8 инча)

отметка

отметка

отметка

X

A5 LEF

148 x 210 mm

(5,8 x 8,3 in)

отметка

X

отметка

X

A6

105 x 148 mm

(4,1 x 5,8 in)

отметка

X

отметка

X

JIS B5

182 x 257 mm

(7,2 x 10,1 in)

отметка

отметка

отметка

X

Размер Oficio (Мексико)

216 x 340 mm

(8,5 x 13,4 in)

отметка

отметка

отметка

отметка

Hagaki

100 x 148 mm

(3,9 x 5,8 in)

X

X

отметка

X

Визитна картичка

50,8 x 88,9 mm

(2 x 3,5 in)

X

X

X

X

Заявление

140 x 216 mm

(5,5 x 8,5 in)

отметка

отметка

отметка

X

Executive

184 x 267 mm

(7,3 x 10,5 in)

отметка

отметка

отметка

X

Letter

216 x 279 mm

(8,5 x 11 in)

отметка

отметка

отметка

отметка

Legal

216 x 356 mm

(8,5 x 14 in)

отметка

отметка

отметка

отметка

Фолио

216 x 330 mm

(8,5 x 13 in)

отметка

отметка

отметка

отметка

Универсален размер

76.2 x 127 mm до 216 x 356 mm

(3 x 5 in до 8,5 x 14 инча)

X

X

отметка

X

Универсален размер

105 x 148 mm до 216 x 356 mm

(4,13 x 5,83 инча до 8,5 x 14 инча)

отметка

X

X

X

Универсален размер

148 x 210 мм до 216 x 356 мм

(5,83 x 8,27 инча до 8,5 x 14 инча)

X

отметка

X

X

7 3/4 плик (Монарх)

98 x 191 mm

(3,9 x 7,5 in)

X

X

отметка

X

Плик 9

98 x 225 mm

(3,9 x 8,9 in)

X

X

отметка

X

Плик 10

105 x 241 mm

(4,1 x 9,5 in)

X

X

отметка

X

Плик DL

110 x 220 mm

(4,3 x 8,7 in)

X

X

отметка

X

Плик C5

162 x 229 mm

(6,4 x 9 in)

X

X

отметка

X

Плик B5

176 x 250 mm

(6,9 x 9,8 in)

X

X

отметка

X

Друг плик

76.2 x 127 mm до 216 x 356 mm

(3 x 5 in до 8,5 x 14 инча)

X

X

отметка

X