Поддържани типове хартия

Тип хартия

Стандартна

тава за

тава

Допълнителна

250- или 550-листова

тава

Многоцелево подаващо устройство

Двустранен печат

Обикновена хартия

отметка

отметка

отметка

отметка

Картон за картички

X

X

отметка

X

Прозрач.фолио

отметка

X

отметка

X

Рецикл. хартия

отметка

отметка

отметка

отметка

Хартиени етикети1

отметка

отметка

отметка

X

Документна хартия2

отметка

отметка

отметка

отметка

Бланка

отметка

отметка

отметка

отметка

Пред.отп.

отметка

отметка

отметка

отметка

Цветна хартия

отметка

отметка

отметка

отметка

Лека хартия

отметка

отметка

отметка

отметка

Тежка хартия2

отметка

отметка

отметка

отметка

Груба/памук

отметка

отметка

отметка

отметка

Плик

X

X

отметка

X

Груби пликове

X

X

отметка

X