Поддържано тегло на хартията

Тип хартия

Тава

Многоцелево подаващо устройство

Двустранен печат

Обикновена хартия

60 – 120 g/m2

(16 – 32 lb)

60 – 216 g/m2

(16 – 58 lb)

60 – 90 g/m2

(16 – 24 lb)

Картон за картички

Няма

60 – 216 g/m2

(16 – 58 lb)

Няма

Прозрач.фолио

60 – 120 g/m2

(16 – 32 lb)

60 – 216 g/m2

(16 – 58 lb)

Няма

Етикети*

60 – 120 g/m2

(16 – 32 lb)

60 – 216 g/m2

(16 – 58 lb)

Няма

Пликове

Няма

60 – 216 g/m2

(16 – 58 lb)

Няма