Свързване с поддръжка на клиенти

Преди да се свържете с поддръжка на клиенти, се уверете, че разполагате със следната информация:

Отидете на http://support.lexmark.com, за да получавате поддръжка по имейл или чат или прегледайте библиотеката от ръководства, документация за поддръжка, драйвери и други изтегляния.

Техническа поддръжка през телефона също е достъпна. За САЩ или Канада използвайте 1-800-539-6275. За други държави или региони отидете на http://support.lexmark.com.