Запознаване със състоянията на бутона за захранване и индикаторната светлина

Светлинния индикатор

Съст.принтер

Изкл.

Принтерът е изключен или е в режим „Хибернация“.

Син

Принтерът е готов или обработва данни.

Червен

Принтерът изисква намеса на потребителя.


Светлина на бутона за захранване

Съст.принтер

Изкл.

Принтерът е изключен, в готовност или обработва данни.

Свети в кехлибарен цвят

Принтерът е изключен в режим „Заспиване“.

Мигащ в кехлибарен цвят

Принтерът е в режим „Хибернация“.