Използване на Customer Support (Поддръжка на клиенти)

  1. От началния екран докоснете Customer Support (Поддръжка на клиенти).

  2. Отпечатайте или изпратете информацията по имейл.

  3. Забележка: За информация относно конфигурирането на настройките на приложението вижте Ръководство за администратори за поддръжка на клиенти.