Използване на началния екран

Забележка: Вашият начален екран може да варира в зависимост от настройките за персонализиране на началния екран, администраторската конфигурация, както и активните Embedded Solutions.
Начален екран на принтера

Докоснете

За да

1

Състояние/Консумативи

  • Покажете предупреждение или съобщение за грешка всеки път, когато е необходима намеса на потребителя за продължаване на работата.

  • Видите повече информация относно предупреждението или съобщението от принтера и как да ги изчистите.

Забележка: Можете също да имате достъп до тази настройка, като докоснете горната част на началния екран.

2

Опашка на задачите

Показва всички настоящи задания за печат.

Забележка: Можете също да имате достъп до тази настройка, като докоснете горната част на началния екран.

3

Смяна на език

Сменете езика на дисплея.

4

Настройки

Получите достъп до менютата на принтера.

5

Екосъобразни настройки

Управлявайте потреблението на енергия, шума, тонера и настройките за употреба на хартия.

6

Задържани задания

Показва задачите за печат, които са задържани в паметта на принтера.

7

USB у-во

Отпечатвате снимки и документи от флаш устройство.

8

Указател

Управлявайте списък за контакти, до които други приложения на принтера може да имат достъп.