Използване на QR Code Generator (Генератор на QR кодове)

Може да е необходимо да притежавате административни права за достъп до приложението.

  1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

    Забележки:

  2. Кликнете върху Apps (Приложения) > QR Code Generator (Генератор на QR кодове) > Configure (Конфигуриране).

  3. Извършете едно от следните неща:

  4. Приложете промените.