M3250-, MS622-printere

Sikkerhedsoplysninger

Konventioner

Produkterklæringer

Få mere at vide om printeren

Sådan finder du oplysninger om printeren

Valg af en placering til printeren

Printerkonfigurationer

Tilslutning af kabler

Brug af kontrolpanelet

Om status for tænd/sluk-knappen og indikatoren

Udskrivning af netværksinstallationssiden

Opsætning og brug af startskærmsprogrammer

Brug af startskærmen

Tilpasning af startskærmen

Brug af Display Customization

Konfiguration af økoindstillinger

Brug af kundesupport

Brug af QR-kodegenerator

Opsætning af Enhedskvoter

Oprettelse af en Cloud Connector-profil

Håndtering af bogmærker

Håndtering af kontakter.

Konfiguration og brug af tilgængelighedsfunktioner

Aktivering af stemmevejledning

Navigering på skærmen med håndbevægelser

Aktivering af forstørrelsestilstand

Justering af stemmevejledningens talehastighed

Brug af tastaturet på displayet

Aktivering af talte adgangskoder eller personlige identifikationsnumre

Ilægning af papir og specialmedier

Angivelse af papirstørrelse og -type

Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

Ilægning i bakker

Ilægning af papir i flerformålsarkføderen

Sammenkædning af papirmagasiner

Papirstøtte

Understøttede papirstørrelser

Understøttede papirtyper

Understøttede papirvægte

Udskrivning

Udskrivning fra en computer

Udskrive fra en mobil enhed

Udskrivning fra et flashdrev

Understøttede flashdrev og filtyper

Konfiguration af fortrolige job

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Udskrivning fra en Cloud Connector-profil

Udskrivning af skrifttypeeksempler

Udskrive en biblioteksliste

Annullering af et udskriftsjob

Beskrivelse af printermenuer

Menuoversigt

Enhed

Udskrive

Papir

USB-drev

Netværk/porte

Sikkerhed

Rapporter

Hjælp

Fejlfinding

Udskrivning af siden med menuindstillinger

Sikring af printeren

Lokalisering af sikkerhedsåbningen

Sletning af printerhukommelse

Slette printerharddiskens hukommelse

Formatering af printerens harddisk

Gendannelse af fabriksindstillinger

Erklæring om flygtighed

Vedligeholdelse af printeren

Indstilling af e-mail-advarsler

Justering af hovedtelefonens standardlydstyrke

Netværkstilslutning

Opsætning af seriel udskrivning (kun Windows)

Rengøring af printeren

Bestilling af dele og forbrugsstoffer

Udskiftning af dele og forbrugsvarer

Flytning af printeren

Spare energi og papir

Genbrug

Fjerne papirstop

Undgå papirstop

Identifikation af områder med papirstop

Papirstop i panel A

Papirstop i bagpanelet

Papirstop i standardbakken

Papirstop i dupleksenheden

Papirstop i bakkerne

Papirstop i flerformålsarkføderen.

Fejlfinding

Problemer med netværksforbindelsen

Problemer med hardwareoptioner

Problemer med forbrugsstoffer

Problemer med papirindføring

Udskrivningsproblemer

Kontakt til kundesupport

Opgradering og migrering

Hardware

Software

Firmware

Bekendtgørelser

Produktinformation

Bekendtgørelse om version

Varemærker

Licensmeddelelser

Støjemissionsniveauer

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Bortskaffelse af produktet

Returnering af Lexmark-tonerpatroner til genbrug eller genvinding

Meddelelse om statisk følsomhed

ENERGY STAR

Temperaturoplysninger

Lasererklæring

Strømforbrug

Lovgivningsmæssige oplysninger for trådløse produkter

Meddelelse om modulkomponent

Udsættelse for radiofrekvens

Overensstemmelse med Det Europæiske Fællesskabs (EF) direktiver

Overensstemmelse med Det Europæiske Fællesskabs (EF) direktiver

Bekendtgørelse om radiointerferens