Εκτυπωτές M3250, MS622

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Ενδείξεις

Δηλώσεις για το προϊόν

Γνωριμία με τον εκτυπωτή

Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή

Επιλογή θέσης για τον εκτυπωτή

Διαμορφώσεις εκτυπωτή

Σύνδεση καλωδίων

Χρήση του πίνακα ελέγχου

Κατανόηση της κατάστασης του κουμπιού λειτουργίας και της ενδεικτικής λυχνίας

Εκτύπωση της σελίδας ρύθμισης δικτύου

Ρύθμιση και χρήση των εφαρμογών της αρχικής οθόνης

Χρήση της αρχικής οθόνης

Προσαρμογή της αρχικής οθόνης

Χρήση της προσαρμογής οθόνης

Διαμόρφωση ρυθμίσεων της λειτουργίας Eco

Χρήση της υποστήριξης πελατών

Χρήση της Δημιουργίας κωδικών QR

Ρύθμιση των ορίων χρήσης συσκευής

Δημιουργία προφίλ Cloud Connector

Διαχείριση σελιδοδεικτών

Διαχείριση επαφών

Εγκατάσταση και χρήση των χαρακτηριστικών προσβασιμότητας

Ενεργοποίηση Φωνητικής καθοδήγησης

Περιήγηση στην οθόνη με χειρονομίες

Ενεργοποίηση της λειτουργίας μεγέθυνσης

Προσαρμογή του ρυθμού ομιλίας της Φωνητικής καθοδήγησης

Χρήση του πληκτρολογίου στην οθόνη

Ενεργοποίηση προφορικών κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών αριθμών αναγνώρισης

Τοποθέτηση χαρτιού και ειδικών μέσων εκτύπωσης

Ορισμός του μεγέθους και του τύπου χαρτιού

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων για χαρτί Universal

Τοποθέτηση χαρτιού στις θήκες

Τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών

Σύνδεση θηκών

Στήριγμα χαρτιού

Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού

Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού

Υποστηριζόμενα βάρη χαρτιού

Εκτύπωση

Εκτύπωση από υπολογιστή

Εκτύπωση από κινητή συσκευή

Εκτύπωση από μονάδα flash

Υποστηριζόμενες μονάδες flash και τύποι αρχείων

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για εμπιστευτικές εργασίες

Εκτύπωση εμπιστευτικών εργασιών και άλλων εργασιών που είναι σε αναμονή

Εκτύπωση από προφίλ Cloud Connector

Εκτύπωση λίστας δειγμάτων γραμματοσειρών

Εκτύπωση λίστας καταλόγου

Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης

Κατανόηση των μενού του εκτυπωτή

Σχεδιάγραμμα μενού

Συσκευή

Εκτύπωση

Χαρτί

Μονάδα USB

Δίκτυο/Θύρες

Ασφάλεια

Αναφορές

Βοήθεια

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εκτύπωση σελίδας ρυθμίσεων μενού

Ασφάλεια του εκτυπωτή

Εντοπισμός της υποδοχής ασφαλείας

Διαγραφή μνήμης του εκτυπωτή

Διαγραφή μνήμης σκληρού δίσκου εκτυπωτή

Κρυπτογράφηση του σκληρού δίσκου του εκτυπωτή

Επαναφορά προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων

Δήλωση πτητικότητας

Συντήρηση του εκτυπωτή

Ρύθμιση ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ρύθμιση της προεπιλεγμένης έντασης ήχου των ακουστικών

Σύνδεση σε δίκτυο

Ρύθμιση σειριακής εκτύπωσης (μόνο για Windows)

Καθαρισμός του εκτυπωτή

Παραγγελία εξαρτημάτων και αναλωσίμων

Αντικατάσταση εξαρτημάτων και αναλωσίμων

Μεταφορά του εκτυπωτή

Εξοικονόμηση ενέργειας και χαρτιού

Ανακύκλωση

Αποκατάσταση εμπλοκών

Αποφυγή εμπλοκών

Εντοπισμός θέσεων εμπλοκής

Εμπλοκή χαρτιού στη θύρα A

Εμπλοκή χαρτιού στην πίσω θύρα

Εμπλοκή χαρτιού στον βασικό δίσκο

Εμπλοκή χαρτιού στη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης

Εμπλοκή χαρτιού στις θήκες

Εμπλοκή χαρτιού στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προβλήματα σύνδεσης δικτύου

Προβλήματα επιλογών υλικού

Προβλήματα με αναλώσιμα

Προβλήματα τροφοδοσίας χαρτιού

Προβλήματα εκτύπωσης

Επικοινωνία με την Υποστήριξη πελατών

Αναβάθμιση και μετεγκατάσταση

Υλικό

Λογισμικό

Υλικολογισμικό

Σημειώσεις

Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση για την έκδοση

Εμπορικά σήματα

Σημειώσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών χρήσης

Επίπεδα εκπομπής ήχου

Οδηγία ΑΗΗΕ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Απόρριψη προϊόντος

Επιστροφή κασετών εκτύπωσης Lexmark για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση

Σημείωση για την ευαισθησία στον στατικό ηλεκτρισμό

ENERGY STAR

Πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία

Σημείωση laser

Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος

Σημειώσεις περί κανονισμών για ασύρματα προϊόντα

Σημείωση αρθρωτών εξαρτημάτων

Έκθεση στην ακτινοβολία ραδιοφωνικών σημάτων

Συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ)

Συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ)

Σημείωση για ραδιοφωνικές παρεμβολές