Pisači M3250, MS622

Sigurnosne informacije

Pravila označavanja

Izjave o proizvodu

Upoznavanje pisača

Pronalaženje informacija o pisaču

Odabir lokacije za pisač

Konfiguracije pisača

Priključivanje kabela

Upotreba upravljačke ploče

Razumijevanje statusa gumba za uključivanje/isključivanje i indikatora

Ispisivanje stranice za postavljanje mreže

Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu

Upotreba početnog zaslona

Prilagodba početnog zaslona

Prilagodba zaslona

Konfiguriranje ekopostavki

Upotreba korisničke podrške

Upotreba generatora QR kodova

Postavljanje kvota uređaja

Izrada Cloud Connector profila

Upravljanje knjižnim oznakama

Upravljanje kontaktima

Postavljanje i upotreba značajki za upravljanje pristupom

Uključivanje glasovnog navođenja

Kretanje zaslonom pomoću poteza

Omogućavanje načina rada povećanja

Podešavanje brzine govora glasovnog navođenja

Upotreba zaslonske tipkovnice

Omogućavanje izgovorenih lozinki ili osobnih identifikacijskih brojeva

Ulaganje papira i posebnih medija

Postavljanje formata i vrste papira

Konfiguriranje univerzalnih postavki papira

Ulaganje u odlagače

Ulaganje u ulagač za razne medije

Povezivanje ladica

Podrška za papir

Podržani formati papira

Podržane vrste papira

Podržane gramature papira

Ispisivanje

Ispisivanje s računala

Ispisivanje s mobilnog uređaja

Ispisivanje s flash pogona

Podržani flash pogoni i vrste datoteka

Konfiguriranje povjerljivih zadataka

Ispisivanje povjerljivih i drugih zadržanih zadataka

Ispisivanje s Cloud Connector profila

Ispisivanje popisa uzoraka fontova

Ispisivanje popisa direktorija

Otkazivanje zadatka ispisivanja

Upoznavanje s izbornicima pisača

Karta izbornika

Uređaj

Ispis

Papir

USB pogon

Mreža/priključci

Sigurnost

Izvješća

Pomoć

Rješavanje problema

Ispisivanje stranice s postavkama izbornika

Zaštita pisača

Lociranje sigurnosnog utora

Brisanje memorije pisača

Brisanje memorije tvrdog diska pisača

Šifriranje tvrdog diska pisača

Vraćanje tvornički zadanih postavki

Izjava o postojanosti memorije

Održavanje pisača

Postavljanje upozorenja za e-poštu

Prilagođavanje zadane glasnoće slušalica

Umrežavanje

Postavljanje ispisa putem serijskog priključka (samo sustav Windows)

Čišćenje pisača

Naručivanje dijelova i potrošnog materijala

Zamjena dijelova i potrošnog materijala

Premještanje pisača

Štednja energije i papira

Recikliranje

Otklanjanje zaglavljenih papira

Izbjegavanje zaglavljivanja

Pronalaženje mjesta zaglavljivanja

Zaglavljeni papir iza vratašaca A

Zaglavljeni papir u stražnjim vratašcima

Zaglavljeni papir u standardnom odjeljku

Zaglavljen papir u jedinici za obostrani ispis

Zaglavljivanje papira u odlagačima

Zaglavljeni papir u ulagaču za razne medije

Rješavanje problema

Problemi s mrežnom vezom

Problemi s hardverskim opcijama

Problemi s potrošnim materijalom

Problemi s ulaganjem papira

Problemi s ispisivanjem

Obraćanje službi za korisničku podršku

Nadogradnja i migracija

Hardver

Program

Programske datoteke

Obavijesti

Informacije o proizvodu

Obavijest o izdanju

Zaštitni znakovi

Napomene o licenciranju

Razine emisije buke

Direktiva Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)

Odlaganje proizvoda

Vraćanje Lexmarkovih spremnika za ponovnu upotrebu i recikliranje

Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet

ENERGY STAR

Informacije o temperaturi

Obavijest o laseru

Potrošnja energije

Regulatorne napomene za bežične proizvode

Obavijest o modularnoj komponenti

Izloženost zračenju radijskih frekvencija

Sukladnost direktivama Europske zajednice (EZ)

Sukladnost direktivama Europske zajednice (EZ)

Obavijest o radijskim smetnjama