M3250, MS622 nyomtató

Biztonsági információk

Konvenciók

Terméknyilatkozatok

Információk a nyomtatóról

További információk a nyomtatóról

A nyomtató helyének kiválasztása

Nyomtatóbeállítások

Kábelek csatlakoztatása

A kezelőpanel használata

A bekapcsológomb és jelzőfény állapotának jelentései

Hálózati beállítások oldal nyomtatása

A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata

A kezdőképernyő használata

A kezdőképernyő testreszabása

Megjelenés testreszabásának használata

Energiatakarékos beállítások konfigurálása

Az ügyfélszolgálat elérése

A QR-kód-készítő használata

Eszközkvóták beállítása

Cloud Connector-profil létrehozása

Könyvjelzők kezelése

Partnerek kezelése

A kisegítő funkciók telepítése és használata

A hangutasítások aktiválása

Navigáció a képernyőn kézmozdulatok segítségével

Nagyítás üzemmód engedélyezése

A hangutasítások beszédsebességének beállítása

Billentyűzet használata a kijelzőn

Hangos jelszavak vagy személyes azonosítószámok engedélyezése

Papír és speciális hordozó betöltése

A papírméret és papírtípus beállítása

Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása

Tálcák betöltése

A többcélú adagoló betöltése

Tálcák összekapcsolása

Papírtartó

Támogatott papírméretek

Támogatott papírtípusok

Támogatott papírsúlyok

Nyomtatás

Nyomtatás a számítógépről

Nyomtatás mobileszközről

Nyomtatás flash-meghajtóról

Támogatott flash-meghajtók és fájltípusok

Titkosított feladatok konfigurálása

Titkosított és más felfüggesztett feladatok nyomtatása

Nyomtatás Cloud Connector-profilból

Betűtípusminták listájának nyomtatása

Könyvtárlista nyomtatása

Nyomtatási feladat megszakítása

A nyomtató menüinek ismertetése

Menütérkép

Eszköz

Nyomtatás

Papír

USB-meghajtó

Hálózat/portok

Biztonság

Jelentések

Súgó

Hibaelhárítás

Menübeállítások oldal nyomtatása

A nyomtató biztonsága

Biztonsági nyílás pozíciója

Nyomtatómemória törlése

A nyomtató merevlemez-memóriájának törlése

A nyomtató merevlemezének titkosítása

Gyári alapbeállítások visszaállítása

Törölhetőségi nyilatkozat

A nyomtató karbantartása

E-mail riasztások beállítása

Az alapértelmezett fejhallgató-hangerő módosítása

Hálózat

Soros porton keresztüli nyomtatás beállítása (csak Windows rendszeren)

A nyomtató tisztítása

Alkatrészek és kellékanyagok rendelése

Alkatrészek és kellékanyagok cseréje

Nyomtató áthelyezése

Energia- és papírtakarékosság

Újrahasznosítás

Elakadások megszüntetése

Papírelakadások elkerülése

Elakadás helyének azonosítása

Papírelakadás az A ajtónál

Papírelakadás a hátsó ajtónál

Papírelakadás a normál tárolóban

Papírelakadás a duplex egységben

Papírelakadás a tálcákban

Papírelakadás a többcélú adagolóban

Hibaelhárítás

Hálózatikapcsolat-hibák

Hardverkiegészítőkkel kapcsolatos problémák

Kellékanyagokkal kapcsolatos problémák

Papíradagolási problémák

Nyomtatási problémák

Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Fejlesztés és áthelyezés

Hardver

Szoftver

Firmware

Figyelmeztetések

Termékismertető

Megjegyzés a kiadáshoz

Védjegyek

Licencnyilatkozat

Zajkibocsátási szintek

Az elektromos és elektronikus termékekből keletkező hulladékokra vonatkozó (WEEE) direktíva

A termék kidobása

A Lexmark festékkazetták visszajuttatása újbóli felhasználásra vagy újrahasznosításra

Statikus érzékenységgel kapcsolatos figyelmeztetés

ENERGY STAR

Hőmérsékletadatok

Megjegyzés a lézerrel kapcsolatban

Energiafelhasználás

A vezeték nélküli termékekre vonatkozó szabályok

Megjegyzés a moduláris összetevőkről

A rádiófrekvenciás sugárzás hatása

Az Európai Közösség (EK) előírásainak való megfelelés

Az Európai Közösség (EK) előírásainak való megfelelés

Rádióinterferenciával kapcsolatos tudnivalók