M3250, MS622 printers

Informatie over veiligheid

Conventies

Productverklaringen

Omgaan met de printer

Informatie zoeken over de printer

Een locatie voor de printer selecteren

Printerconfiguraties

Kabels aansluiten

Het bedieningspaneel gebruiken

Uitleg over de status van de aan-uitknop en het indicatielampje

Pagina met netwerkinstellingen afdrukken

Toepassingen van het startscherm instellen en gebruiken

Het beginscherm gebruiken

Het startscherm aanpassen

Display Customization gebruiken

Configureren, Eco-instellingen

Klantenondersteuning gebruiken

QR-code-generator gebruiken

Apparaatquota instellen

Een Cloud Connector-profiel maken

Bladwijzers beheren

Contactpersonen beheren

De toegankelijkheidsfuncties instellen en gebruiken

Gesproken begeleiding activeren

Navigeren op het scherm met gebaren

De vergrotingsmodus inschakelen

De spraaksnelheid van de gesproken begeleiding aanpassen

Het toetsenbord op het display gebruiken

Gesproken wachtwoorden of pincodes inschakelen

Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen

Papiersoort en papierformaat instellen

Instellingen voor Universal papier configureren

Laden vullen

De multifunctionele invoer vullen

Laden koppelen

Papiersteun

Ondersteunde papierformaten

Ondersteunde papiersoorten

Ondersteunde papiergewichten

Afdrukken

Afdrukken vanaf een computer

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

Afdrukken vanaf een flashstation

Ondersteunde flashstations en bestandstypen

Beveiligde taken configureren

Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

Afdrukken vanuit een Cloud Connector-profiel

Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken

Een directorylijst afdrukken

Afdruktaak annuleren

Informatie over de printermenu's

Menu-overzicht

Apparaat

Afdrukken

Papier

USB-station

Netwerk/poorten

Beveiliging

Rapporten

Help

Problemen oplossen

Pagina met menu-instellingen afdrukken

Printer beveiligen

De beveiligingssleuf vinden

Printergeheugen wissen

Geheugen op de vaste schijf wissen

Vaste schijf van de printer coderen

Fabrieksinstellingen herstellen

Kennisgeving van vluchtigheid

Printer onderhouden

E-mailmeldingen instellen

Het standaard hoofdtelefoonvolume aanpassen

Netwerkfunctionaliteit

Serieel afdrukken instellen (alleen Windows)

De printer reinigen

Onderdelen en supplies bestellen

Onderdelen en supplies vervangen

Help bij transport

Energie en papier besparen

Recycling

Papierstoringen verhelpen

Voorkomen van papierstoringen

Locaties van storingen bepalen

Papier vast in klep A

Papier vastgelopen in achterklep

Papier vastgelopen in de standaardlade

Papier is vastgelopen in de duplexeenheid

Papier vastgelopen in laden

Papier vastgelopen in de multifunctionele invoer

Problemen oplossen

Problemen met de netwerkverbinding

Problemen met hardwareopties

Problemen met supplies

Problemen met de papierinvoer

Afdrukproblemen

Contact opnemen met de klantenondersteuning

Upgraden en migreren

Hardware

Software

Firmware

Kennisgevingen

Productinformatie

Informatie over deze editie

Handelsmerken

Licentiemeldingen

Geluidsniveaus

AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Verwijdering van het product

Lexmark cartridges terugsturen voor hergebruik of recycling

Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit

ENERGY STAR

Temperatuurinformatie

Laserinformatie

Energieverbruik

Kennisgevingen over regelgevingen voor draadloze producten

Kennisgeving over modulaire componenten

Blootstelling aan hoogfrequentie-energie

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Kennisgeving van radiostoring