Skriverne M3250, MS622

Sikkerhetsinformasjon

Konvensjoner

Produkterklæringer

Bli kjent med skriveren

Finne informasjon om skriveren

Velge en plassering for skriveren

Skriverkonfigurasjoner

Koble til kabler

Ved hjelp av kontrollpanelet

Lære om status for av/på-knappen og indikatorlampen

Skrive ut nettverksoppsettsiden

Konfigurere og bruke programmer på startbildet

Bruke startsiden

Tilpasse startbildet

Bruke Skjermtilpasning.

Konfigurere miljøinnstillinger

Bruke programmet Brukerstøtte

Bruke en QR-kodegenerator

Konfigurere enhetskvoter

Opprette en Cloud Connector-profil

Administrere bokmerker

Administrere kontakter

Konfigurering og bruk av tilgjengelighetsfunksjonene

Aktivere taleveiledning

Navigere på skjermen ved hjelp av bevegelser

Aktivere forstørrelsesmodus

Justere talehastighet for taleveiledningen

Bruke tastaturet på skjermen

Aktivere oppleste passord eller PIN-koder

Legge i papir og spesialpapir

Angi papirstørrelse og -type

Konfigurere innstillinger for universalpapir

Legge i skuffer

Legge papir i flerbruksmateren

Koble sammen skuffer

Papirstøtte

Egnede papirstørrelser

Egnede papirtyper

Egnede papirvekter

Utskrift

Skrive ut fra en datamaskin

Skrive ut fra en mobilenhet

Skrive ut fra en flash-stasjon

Støttede flash-stasjoner og filtyper

Konfigurere konfidensielle jobber

Skrive ut konfidensielle og andre holdte jobber

Skrive ut fra en Cloud Connector-profil

Skrive ut en liste med skrifteksempler

Skrive ut en katalogliste

Avbryte en utskriftsjobb

Forstå skrivermenyene

Menyoversikt

Enhet

Skriv ut

Papir

USB-stasjon

Nettverk/porter

Sikkerhet

Rapporter

Hjelp

Feilsøking

Skrive ut menyinnstillingssiden

Sikre skriveren

Finne sikkerhetssporet

Slette skriverminne

Slette innholdet på skriverens harddisk

Kryptere skriverens harddisk

Gjenopprette fabrikkinnstillingene

Erklæring om flyktig og ikke-flyktig minne

Vedlikeholde skriveren

Opprette e-postvarslinger

Justere standardvolumet for hodetelefoner

Nettverksutskrift

Konfigurere seriell utskrift (bare Windows)

Rengjøre skriveren

Bestille deler og rekvisita

Bytte ut deler og rekvisita

Flytte skriveren

Spare energi og papir

Gjenvinning

Fjerne fastkjørt papir

Unngå papirstopp

Identifisere hvor papiret har kjørt seg fast

Papirstopp i deksel A

Papirstopp i bakdekselet

Papirstopp i standardskuffen

Papirstopp i tosidigenheten

Papirstopp i skuffer

Papirstopp i flerbruksmateren

Feilsøking

Nettverkstilkoblingsproblemer

Problemer med tilleggsutstyr

Problemer med rekvisita

Problemer med papirmating

Utskriftsproblemer

Hvordan du kan kontakte brukerstøtte

Oppgradering og flytting

Maskinvare

Programvare

Fastvare

Merknader

Produktinformasjon

Utgivelsesmerknad

Varemerker

Lisensmerknader

Støynivåer

WEEE-direktiv (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Produktkassering

Returnere Lexmark-kassetter for gjenbruk eller gjenvinning

Varsel om statisk elektrisitet

ENERGY STAR

Temperaturinformasjon

Lasermerknad

Strømforbruk

Juridiske merknader for trådløse produkter

Merknad om modulære komponenter

Eksponering for stråling

Samsvar med EU-direktiver

Samsvar med EU-direktiver

Radiointerferens