Activarea ghidării vocale

De la panoul de comandă

  1. Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta 5 până când auziţi un mesaj vocal.

  2. Selectaţi OK.

De la tastatură

  1. Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta 5 până când auziţi un mesaj vocal.

  2. Apăsaţi Tab pentru a deplasa cursorul pentru focalizare la butonul OK şi apăsaţi pe butonul Enter.

Note: