Ataşarea cablurilor

pictogramă de atenţionare pericol de electrocutare ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configuraţi acest produs şi nu realizaţi nicio o conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcţia de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectaţi cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă şi cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului şi uşor accesibilă.
pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizaţi doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.
Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau o defecţiune la imprimantă, nu atingeţi cablul USB, orice adaptor de reţea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.
Figura prezintă porturile din spatele postamentului pentru imprimantă.
 

Port imprimantă

Funcţie

1

Port imprimantă USB

Conectaţi imprimanta la un computer.

2

Priză pentru cablul de alimentare

Conectaţi imprimanta la o priză electrică.

3

port Ethernet

Conectaţi imprimanta la o reţea.

4

port USB

Ataşaţi o tastatură sau orice opţiune compatibilă.