Anularea unei operaţii de tipărire

De la panoul de control al imprimantei

  1. Din ecranul de pornire, atingeţi Listă de aşteptare lucrări.

    Notă: Puteţi accesa, de asemenea, această setare atingând secţiunea superioară a ecranului de început.
  2. Selectaţi operaţia de anulat.

De la computer

  1. În funcţie de sistemul de operare, efectuaţi una dintre următoarele operaţii:

  2. Selectaţi operaţia de anulat.