Configurarea lucrărilor de imprimare confidenţiale

 1. De la panoul de control, navigaţi până la:

  Setări > Securitate > Configurare imprimare confidenţială

 2. Configuraţi setările.

  Utilizaţi

  Pentru

  Număr maxim de introduceri nevalide PIN

  Setaţi numărul de introduceri nevalide ale codului PIN.

  Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator respectiv sunt şterse.

  Expirare lucrare confidenţială

  Setaţi perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidenţială.

  Notă: Lucrările confidenţiale în aşteptare sunt memorate în imprimantă până când sunt autorizate sau şterse manual.

  Expirare lucrare repetată

  Setaţi perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare repetată.

  Notă: Lucrările în aşteptare repetate sunt stocate în memoria imprimantei pentru reimprimare.

  Expirare lucrare de verificare

  Setaţi perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie înainte de imprimarea copiilor rămase.

  Notă: Lucrările de verificare imprimă o copie în scopul verificării calităţii înainte de a imprima restul copiilor.

  Rezervare Expirare lucrare

  Setaţi perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de imprimare.

  Notă: Lucrările de imprimare rezervate în aşteptare sunt şterse automat după imprimare.

  Necesită punerea în aşteptare a tuturor lucrărilor

  Setaţi imprimanta să pună în aşteptare toate lucrările de imprimare.

  Păstrare documente duplicate

  Setaţi imprimanta să imprime toate documentele cu acelaşi nume de fişier.