Configurarea Setărilor economice şi ecologice

  1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări economice şi ecologice.

  2. Configuraţi Modul Eco sau Programare moduri alimentare.

  3. Aplicaţi modificările.