Acces la reţea

Conectarea imprimantei la o reţea Wi-Fi

Asiguraţi-vă că opţiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Reţea/Porturi > Prezentare generală reţea > Adaptor activ.

Utilizarea panoului de control
 1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Reţea/Porturi > Fără fir > Configurare de la panoul imprimantei > Alegere reţea.

 2. Selectaţi o reţea Wi-Fi, apoi introduceţi parola de reţea.

 3. Notă: Pentru modelele de imprimantă compatibile cu reţele Wi-Fi, o solicitare pentru configurarea reţelei Wi-Fi apare în timpul configurării iniţiale.
Utilizarea aplicaţiei Lexmark Mobile Assistant
 1. În funcţie de dispozitivul dvs. mobil, descărcaţi aplicaţia Lexmark Mobile Assistant fie din magazinul Google Play, fie din magazinul online App Store.

 2. Din ecranul de pornire al imprimantei, atingeţi Setări > Reţea/Porturi > Fără fir > Configurare utilizând aplicaţia mobilă > ID-ul imprimantei.

 3. Pe dispozitivul mobil, lansaţi aplicaţia şi apoi acceptaţi Termenii de utilizare.

  Notă: Dacă este necesar, acordaţi permisiuni.
 4. Atingeţi Conectare la imprimantă > Accesaţi setările Wi-Fi.

 5. Conectaţi dispozitivul mobil la reţeaua fără fir a imprimantei.

 6. Reveniţi la aplicaţie, apoi atingeţi Configurare conexiune Wi-Fi.

 7. Selectaţi o reţea Wi-Fi, apoi introduceţi parola de reţea.

 8. Atingeţi Finalizare.

Conectarea imprimantei la o reţea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Înainte de a începe, asiguraţi-vă că:

Utilizarea metodei cu apăsare pe buton
 1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Reţea/Porturi > Fără fir > Wi-Fi Protected Setup > Pornire metodă cu apăsare pe buton.

 2. Urmaţi instrucţiunile de pe afişaj.

Utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN)
 1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Reţea/Porturi > Fără fir > Wi-Fi Protected Setup > Pornire metodă PIN.

 2. Copiaţi numărul personal de identificare WPS format din opt cifre.

 3. Deschideţi un browser web, apoi introduceţi adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

  Note:

  • Pentru a afla adresa IP, consultaţi documentaţia inclusă cu punctul de acces.
  • Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
 4. Accesaţi setările WPS. Pentru mai multe informaţii, consultaţi documentaţia livrată împreună cu punctul de acces.

 5. Introduceţi PIN-ul din opt cifre, apoi salvaţi modificările.

Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă

Înainte de a conecta dispozitivul mobil, executaţi următorii paşi:

Conectarea utilizând Wi-Fi Direct
 1. De pe dispozitivul mobil, accesaţi meniul de setări.

 2. Activaţi Wi-Fi, apoi atingeţi Wi-Fi Direct.

 3. Selectaţi SSID-ul imprimantei.

 4. Confirmaţi conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

Conectarea utilizând Wi-Fi
 1. De pe dispozitivul mobil, accesaţi meniul de setări.

 2. Atingeţi Wi-Fi, apoi selectaţi SSID-ul imprimantei.

  Notă: Şirul DIRECT-xy (unde x şi y sunt două caractere aleatorii) este adăugat înaintea SSID-ului.
 3. Introduceţi PSK.

  Notă: PSK este parola.

Note:

Dezactivarea reţelei Wi-Fi

 1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Reţea/Porturi > Prezentare generală a reţelei > Adaptor activ > Reţea standard.

 2. Urmaţi instrucţiunile de pe afişaj.

Modificarea setărilor portului imprimantei după instalarea unui port de soluţii intern

Note:

Pentru utilizatorii de Windows
 1. Deschideţi folderul de imprimante.

 2. Din meniul de comenzi rapide al imprimantei cu ISP nou, deschideţi proprietăţile imprimantei.

 3. Configuraţi portul din listă.

 4. Actualizaţi adresa IP.

 5. Aplicaţi modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh
 1. Din System Preferences, din meniul Apple, navigaţi la lista de imprimante şi apoi selectaţi + > IP.

 2. Introduceţi adresa IP în câmpul de adrese.

 3. Aplicaţi modificările.