Particularizarea ecranului de început

  1. De pe panoul de control, atingeţi Setări > Dispozitiv > Pictograme vizibile pe ecranul de pornire.

  2. Selectaţi pictogramele care doriţi să apară pe ecranul de pornire.

  3. Aplicaţi modificările.