Criptarea hard discului imprimantei

Acest proces şterge întregul conţinut de pe hard disk. Dacă este necesar, faceţi copii de rezervă ale informaţiilor importante de pe imprimantă înainte de a iniţia criptarea.

  1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Securitate > Criptare disc > Iniţializare criptare.

  2. Urmaţi instrucţiunile de pe afişaj.

Note: