Ştergerea memoriei imprimantei

Pentru a şterge memoria volatilă sau datele de buffer ale imprimantei, opriţi imprimanta.

Pentru a şterge memoria nevolatilă sau setările individuale, setările dispozitivului şi de reţea, setările de securitate şi soluţiile integrate, urmaţi paşii de mai jos:

  1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Dispozitiv > Întreţinere > Ştergere în stare de repaus.

  2. Selectaţi caseta Şterge toate informaţiile memoriei nevolatile şi apoi atingeţi ŞTERGERE.

  3. Selectaţi Lansare expert configurare iniţială sau Lăsaţi imprimanta offline, apoi atingeţi Următorul.

  4. Începeţi operaţia.