Unitate USB

Imprimare unitate flash

Element de meniu

Descriere

Număr de copii

1-9999 (1*)

Setaţi numărul de copii.

Sursă hârtie

Tava [x] (1*)

Alimentator multifuncţional

Hârtie alimentată manual

Plic alimentat manual

Setează sursa hârtiei pentru lucrarea de imprimare.

Asamblare

(1,1,1) (2,2,2)

(1,2,3) (1,2,3)*

În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt aşezate în ordine.

Feţe

1 faţă*

2 feţe

Specificaţi dacă se imprimă pe o singură faţă sau pe ambele feţe ale paginii.

Stil răsturnare pagină

Muchia lungă*

Muchie scurtă

Stabiliţi care latură a hârtiei este legată de imprimarea faţă-verso.

Pagini pe faţă

Dezactivat*

2 pagini pe faţă

3 pagini pe faţă

4 pagini pe faţă

6 pagini pe faţă

9 pagini pe faţă

12 pagini pe faţă

16 pagini pe faţă

Imprimă mai multe imagini pe o singură faţă a hârtiei.

Ordonare pagini per faţă

Orizontal*

Rotire pe orizontală

Rotire pe verticală

Vertical

Specificaţi poziţionarea imaginilor pe mai multe pagini atunci când se utilizează meniul Pagini per faţă.

Orientare pagini per faţă

Auto*

Vedere

Portret

Specificaţi orientarea imaginilor pe mai multe pagini atunci când se utilizează meniul Pagini per faţă.

Chenar Pagini per faţă

Fără*

Compact

Imprimaţi un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizaţi meniul Pagini per faţă.

Coli de separare

Dezactivat*

Între copii

Între lucrări

Între pagini

Inserarea colilor de separare goale la imprimare.

Sursă coală separatoare

Tava [x] (1*)

Alimentator multifuncţional

Specificaţi sursa hârtiei pentru coala de separare.

Pagini goale

Nu se imprimă*

Imprimare

Imprimaţi pagini goale într-o lucrare de imprimare.