Software

Instalarea software-ului pentru imprimantă

Note:

 1. Obţineţi o copie a pachetului de instalare a software-ului.

  • De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.

  • Accesaţi http://support.lexmark.com şi apoi selectaţi imprimanta şi sistemul de operare.

 2. Executaţi scriptul de instalare a software-ului, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecranul computerului.

Adăugarea opţiunilor disponibile în driverul de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows

 1. Deschideţi folderul de imprimante.

 2. Selectaţi imprimanta pe care doriţi să o actualizaţi şi apoi alegeţi oricare dintre următoarele variante:

  • Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectaţi Proprietăţi imprimantă.

  • Pentru versiuni anterioare, selectaţi Proprietăţi.

 3. Navigaţi la fila Configuraţie, apoi selectaţi Actualizare imediată - Interogare imprimantă.

 4. Aplicaţi modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

 1. Din System Preferences (Preferinţe sistem) din meniul Apple, navigaţi la imprimantă, apoi selectaţi Options & Supplies (Opţiuni şi consumabile).

 2. Navigaţi în lista opţiunilor hardware şi adăugaţi toate opţiunile instalate.

 3. Aplicaţi modificările.