Imprimare

Aspect

Element de meniu

Descriere

Feţe

1 faţă*

2 feţe

Specifică dacă se imprimă pe o singură faţă sau pe ambele feţe ale paginii.

Stil răsturnare pagină

Muchia lungă*

Muchie scurtă

Stabiliţi care latură a hârtiei este legată de imprimarea faţă-verso.

Notă: În funcţie de opţiunea selectată, imprimanta decalează automat fiecare informaţie imprimată pe pagină, pentru legarea corectă a lucrării.

Pagini goale

Imprimare

Nu se imprimă*

Imprimarea paginilor goale incluse într-o lucrare de imprimare.

Asamblare

Dezactivat [1,1,1,2,2,2]*

Activat [1,2,1,2,1,2]

În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt aşezate în ordine.

Coli de separare

Fără*

Între copii

Între lucrări

Între pagini

Inserarea colilor de separare goale la imprimare.

Sursă coală separatoare

Tava [x] (1*)

Alimentator multifuncţional

Specificaţi sursa hârtiei pentru coala de separare.

Pagini pe faţă

Dezactivat*

2 pagini pe faţă

3 pagini pe faţă

4 pagini pe faţă

6 pagini pe faţă

9 pagini pe faţă

12 pagini pe faţă

16 pagini pe faţă

Imprimă mai multe imagini pe o singură faţă a hârtiei.

Ordonare pagini per faţă

Orizontal*

Rotire pe orizontală

Vertical

Rotire pe verticală

Specifică poziţionarea imaginilor multiple de pe pagină atunci când se utilizează Pagini per faţă.

Notă: Poziţionarea depinde de numărul imaginilor de pe pagină şi de orientarea acestora.

Orientare pagini per faţă

Auto*

Vedere

Portret

Specifică orientarea unui document cu mai multe pagini atunci când se utilizează Pagini per faţă.

Chenar Pagini per faţă

Fără*

Compact

Imprimaţi un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizaţi setarea Pagini per faţă.

Copii

1-9999 (1*)

Specificaţi numărul de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.

Zonă de imprimare

Normal*

Întreaga pagină

Setaţi suprafaţa imprimabilă pe o coală de hârtie.


Configurare

Element de meniu

Descriere

Limbaj imprimantă

Emulare PCL*

Emulare PS

Setaţi limbajul imprimantei.

Notă: Setarea unui limbaj pentru imprimantă ca prestabilit nu împiedică aplicaţia software să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limbaj.

Lucrare în aşteptare

Dezactivat*

Activat

Păstrează lucrările de imprimare care necesită consumabile, astfel încât lucrările care nu necesită consumabilele lipsă să se poată imprima.

Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.

Expirare lucrare în aşteptare

0–255 (30*)

Setează durata, în secunde, în care imprimanta aşteaptă intervenţia utilizatorului înainte de a pune în aşteptare lucrări care necesită resurse indisponibile şi înainte de a continua să imprime alte lucrări din coada de imprimare.

Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.

Locaţie de descărcare

RAM*

Disc

Specifică locaţia de salvare a tuturor resurselor permanente, precum fonturi şi macrocomenzi care au fost descărcate în imprimantă.

Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.

Salvare resurse

Dezactivat*

Activat

Stabileşte modul în care imprimanta gestionează resursele descărcate, precum fonturile şi macrocomenzile, atunci când primeşte o lucrare care necesită mai mult spaţiu decât memoria disponibilă.

Note:

  • Când este setat la Dezactivat, imprimanta păstrează resursele descărcate numai dacă nu este necesară memorie. Resursele asociate cu limbajul de imprimantă inactiv sunt şterse.
  • Când este setat la Activat, imprimanta păstrează toate resursele permanente descărcate pe durata tuturor comutărilor între limbaje. Când este necesar, imprimanta afişează mesaje de memorie plină în loc să şteargă resursele permanente.
Ordine imprimare tot

Alfabetică*

Cea mai nouă prima

Cea mai veche prima

Specificaţi ordinea în care se imprimă lucrările în aşteptare şi cele confidenţiale, când este selectată opţiunea Imprimare tot.

Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.


Calitate

Element de meniu

Descriere

Rezoluţie de imprimare

300 dpi

600 dpi*

Calit. imagine 1200

Calit. imagine 2400

1200 dpi

Setează rezoluţia textului şi imaginilor de pe lucrarea imprimată.

Notă: Rezoluţia este determinată în puncte per inci sau calitate imagine.

Intensificare de pixeli

Dezactivat*

Fonturi

Orizontal

Vertical

În ambele direcţii

Permite imprimarea mai multor pixeli în grupuri pentru claritate, în scopul amplificării textului şi imaginilor.

Luminozitate toner

1-10 (8*)

Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.

Semiton

Normal*

Detalii

Îmbunătăţeşte materialele imprimate, cu linii mai netede şi margini mai clare.

Luminozitate

De la -6 la 6 (0*)

Reglează luminozitatea materialelor imprimate.

Contrast

0-5 (0*)

Reglează contrastul materialelor imprimate.

Corectare gri

Auto*

Dezactivat

Ajustează îmbunătăţirea contrastului aplicat imaginilor.


Evidenţă lucrări

Element de meniu

Descriere

Evidenţă lucrări

Dezactivat*

Activat

Setaţi imprimanta să creeze un jurnal al lucrărilor de imprimare primite.

Notă: Acest element de meniu este afişat numai dacă este instalată o memorie flash sau un hard disk.

Frecvenţă evidenţă lucrări

Zilnic

Săptămânal

Lunar*

Stabiliţi frecvenţa cu care doriţi ca imprimanta să creeze un fişier jurnal.

Acţiune jurnal la finalul frecvenţei

Fără*

Se trimite jurnalul curent prin poşta electronică

Se trimite jurnalul curent prin poşta electronică, apoi se şterge

Se postează jurnalul curent

Se postează jurnalul curent, apoi se şterge

Specificaţi modul în care reacţionează imprimanta la expirarea limitei de frecvenţă.

Notă: Valoarea definită de setarea Frecvenţă jurnal de evidenţă determină momentul de declanşare a acestei acţiuni.

Acţ. jurn. mem. aproape plină

Fără*

Se trimite jurnalul curent prin poşta electronică

Se trimite jurnalul curent prin poşta electronică, apoi se şterge

Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poşta electronică, apoi se şterge

Se postează jurnalul curent

Se postează jurnalul curent, apoi se şterge

Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se şterge

Se şterge jurnalul curent

Se şterge jurnalul cel mai vechi

Se şterg toate, cu excepţia celui curent

Se şterg toate jurnalele

Specificaţi modul în care reacţionează imprimanta când hard diskul este aproape plin.

Acţ. jurn. plină

Fără*

Se trimite jurnalul curent prin poşta electronică, apoi se şterge

Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poşta electronică, apoi se şterge

Se postează jurnalul curent, apoi se şterge

Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se şterge

Se şterge jurnalul curent

Se şterge jurnalul cel mai vechi

Se şterg toate, cu excepţia celui curent

Se şterg toate jurnalele

Specificaţi modul în care reacţionează imprimanta când utilizarea hard diskului atinge limita maximă (100 MB).

URL pt. tr. p. jur.

Specificaţi locaţia în care imprimanta postează jurnalele de evidenţă a lucrărilor.

Adresă de poştă electronică pentru trimiterea jurnalelor

Specifică adresa de poştă electronică la care trimite imprimanta jurnalele de evidenţă a lucrărilor.

Prefix fişier jurnal

Specificaţi prefixul pentru fişierele jurnal.

Notă: Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fişierul jurnal.


XPS

Element de meniu

Descriere

Impr. pag. eroare

Dezactivat*

Activat

Imprimaţi o pagină test care conţine informaţii despre erori.

Lăţime minimă a liniei

1-30 (2*)

Setaţi lăţimea minimă a cursei pentru orice lucrare imprimată la 1200 dpi.


PDF

Element de meniu

Descriere

Redimensionare pentru încadrare

Dezactivat*

Activat

Redimensionaţi conţinutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea hârtiei selectate.

Adnotări

Imprimare

Nu se imprimă*

Specificaţi dacă doriţi să imprimaţi adnotările din PDF.

Imprimare eroare PDF

Dezactivat

Activat*

Permiteţi imprimarea erorii PDF.


PostScript

Element de meniu

Descriere

Imprimare eroare PS

Dezactivat*

Activat

Imprimă o pagină care descrie eroarea PostScript®.

Notă: La apariţia unei erori, procesarea lucrării se va opri, imprimanta va imprima un mesaj de eroare iar restul lucrării va fi abandonat.

Lăţime minimă a liniei

1-30 (2*)

Setarea lăţimii minime a cursei.

Notă: Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea.

Blocare mod pornire PS

Dezactivat

Activat*

Dezactivaţi fişierul SysStart.

Prioritate font

Rezident*

Flash/Disc

Stabiliţi ordinea de căutare a fonturilor.

Note:

  • Opţiunea Rezident setează imprimanta să caute în memorie fontul solicitat, înainte de a căuta în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei.
  • Opţiunea Flash/Disc setează imprimanta să caute fontul solicitat în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei înainte de a căuta în memoria imprimantei.
  • Acest element de meniu este afişat numai dacă este instalată o memorie flash sau un hard disk.
Expirare aşteptare

Dezactivat

Activat* (40 secunde)

Permiteţi imprimantei să aştepte date suplimentare înainte de anularea unei lucrări de imprimare.


PCL

Element de meniu

Descriere

Sursă font

Rezident*

Disc

Descărcate

Flash

Toate

Selectaţi sursa care conţine selecţia de fonturi implicită.

Note:

  • Disc şi Flash apar numai când este instalat un hard disk sau o memorie flash neprotejate, care nu sunt defecte.
  • Descărcare apare numai dacă fonturile descărcate există în memoria imprimantei.
Nume font

[Lista fonturilor disponibile] (Courier*)

Selectaţi un font din sursa de fonturi specificată.

Set de simboluri

[Lista seturilor de simboluri disponibile] (10U PC-8*)

Specificaţi setul de simboluri pentru fiecare nume de font.

Notă: Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice şi numerice, semne de punctuaţie şi simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text ştiinţific.

Pas

0,08-100,00 (10,00*)

Specificaţi pasul pentru fonturile fixe sau monospaţiu.

Notă: Pasul reprezintă numărul de caractere cu lăţime fixă dintr-un inch pe orizontală al tipului.

Orientare

Portret*

Vedere

Inversare portret

Inversare vedere

Specifică orientarea textului şi a elementelor grafice de pe pagină.

Rânduri pe pagină

1-255 (60*)

Specificaţi numărul de rânduri de text pentru fiecare pagină imprimată prin intermediul fluxului de date PCL®.

Note:

  • Acest element de meniu activează distanţierea verticală, care determină ca numărul selectat de rânduri solicitate să fie imprimate între marginile implicite ale paginii.
  • 60 este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internaţională prestabilită din fabrică este 64.
Lăţime minimă a liniei PCL5

1-30 (2*)

Setează lăţimea minimă a cursei iniţiale.

Lăţimea minimă a liniei PCLXL

1-30 (2*)

Lăţime A4

198 mm*

203 mm

Specifică lăţimea paginii logice pe hârtia de dimensiuni A4.

Notă: Pagina logică este spaţiul de pe pagina fizică unde sunt imprimate datele.

CR automat după LF

Activat

Dezactivat*

Setaţi imprimanta să efectueze un retur de car după comanda de control salt la rând nou.

Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziţia cursorului la prima valoare de pe aceeaşi linie.

LF automat după CR

Activat

Dezactivat*

Setaţi imprimanta să efectueze un salt la rând nou după o comandă de control retur car.

Renumerotare tăvi

Atribuire tavă [x]

Configuraţi imprimanta să funcţioneze cu alt driver de imprimare sau aplicaţie personalizată, care utilizează un set diferit de atribuiri ale sursei pentru a solicita o anumită sursă de hârtie.

Renumerotare tăvi

Vizualizare valori prestabilite din fabrică

Afişează valoarea implicită din fabrică atribuită fiecărei surse de hârtie.

Renumerotare tăvi

Restabilire valori implicite

Readuce toate atribuirile de tăvi la valorile implicite din fabrică.

Expirare imprimare

Dezactivat

Activat* (90 secunde)

Setaţi imprimanta să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă pe durata unui interval de timp specificat.


HTML

Element de meniu

Descriere

Nume font

Times*

Setaţi fontul de utilizat pentru imprimarea documentelor HTML.

Dimensiune font

1-255 (12*)

Setaţi dimensiunea fontului de utilizat pentru imprimarea documentelor HTML.

Redimensionare

1-400% (100*)

Redimensionaţi documentele HTML pentru imprimare.

Orientare

Portret*

Vedere

Setaţi orientarea paginii pentru documentele HTML.

Dimensiune margini

8-255 mm (19*)

Setaţi marginile paginilor pentru documentele HTML.

Fundaluri

Nu se imprimă

Imprimare*

Imprimaţi informaţiile sau grafica de fundal din documentele HTML.


Imagine

Element de meniu

Descriere

Încadrare automată

Activat

Dezactivat*

Selectaţi cea mai bună setare disponibilă pentru dimensiunea şi orientarea hârtiei în cazul unei imagini.

Notă: Dacă este setat la Activat, acest element de meniu înlocuieşte setările de scalare şi orientare pentru imagine.

Inversare

Dezactivat*

Activat

Inversaţi imaginile monocromatice în două tonuri.

Notă: Acest element de meniu nu este valabil pentru imaginile în format GIF sau JPEG.

Redimensionare

Ancorare stânga sus

Încadrare optimă*

Ancorare în centru

Încadrare pe înălţime/lăţime

Încadrare pe înălţime

Încadrare pe lăţime

Potriviţi imaginea pe suprafaţa imprimabilă.

Notă: Când opţiunea Încadrare automată este setată la Activat, Scalarea este setată automat la Încadrare optimă.

Orientare

Portret*

Vedere

Inversare portret

Inversare vedere

Specifică orientarea textului şi a elementelor grafice de pe pagină.