Încărcarea alimentatorului multifuncţional

  1. Deschideţi alimentatorul multifuncţional.

  2. Reglaţi ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcaţi.

  3. Flexaţi, răsfiraţi şi aliniaţi marginile hârtiei înainte de a o încărca.

  4. Încărcaţi hârtia cu faţa imprimabilă îndreptată în sus.

    Note:

    Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizaţi plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanţi.
  5. De la panoul de control, setaţi dimensiunea şi tipul de hârtie pentru a corespunde cu hârtia încărcată.