Securitate

Metode de conectare

Gestionare permisiuni

Element de meniu

Descriere

Acces funcţii

Modificare agendă

Gestionare comenzi rapide

Creare profiluri

Gestionare marcaje

Imprimare unitate flash

Acces la lucrările în aşteptare

Utilizare profiluri

Revocare operaţii la dispozitiv

Schimbare limbă

Protocolul de imprimare prin Internet (IPP)

Imprimare alb-negru

Folder de reţea – Scanare

Controlaţi accesul la funcţiile imprimantei.

Meniuri de administrare

Meniul Securitate

Meniul Reţea/Porturi

Meniul Hârtie

Meniul Rapoarte

Meniuri de configurare a funcţiilor

Meniul Consumabile

Meniul Cartelă opţională

Meniul de service

Meniul Dispozitiv

Controlaţi accesul la setările de meniu ale imprimantei.

Administrare dispozitiv

Administrare la distanţă

Actualizări firmware

Configuraţie aplicaţii

Acces la Embedded Web Server

Importare/Exportare toate setările

Ştergere pentru scoaterea din uz

Controlaţi accesul la opţiunile de administrare a imprimantei.

Aplicaţii

Aplicaţii noi

Expunere diapozitive

Schimbare fundal

Economizor de ecran

Setări economice şi ecologice

Controlaţi accesul la aplicaţiile imprimantei.


Conturi locale

Element de meniu

Descriere

Administrare grupuri/permisiuni

Afişaţi o listă a tuturor grupurilor salvate în imprimantă.

Adăugare utilizator

Nume de utilizator/Parolă

Nume de utilizator

Parolă

PIN

Creaţi conturi locale şi specificaţi accesul acestora la funcţiile imprimantei, meniurile de administrare, opţiunile de administrare a imprimantei şi aplicaţii.


Metode de conectare implicite

Notă: Acest meniu este afişat numai când configuraţi setările din meniul Conturi locale.

Element de meniu

Descriere

Panou de control

Nume de utilizator/Parolă

Nume de utilizator

Parolă

PIN

HELIOS LDAP

Kerberos

Specificaţi metoda de conectare implicită pentru a accesa panoul de control.

Browser

Nume de utilizator/Parolă

Nume de utilizator

Parolă

PIN

HELIOS LDAP

Kerberos

Specificaţi metoda de conectare implicită pentru a accesa browserul.


Programare dispozitive USB

Element de meniu

Descriere

Programări

Adăugare programare nouă

Programaţi accesul la portul USB din faţă.


Jurnalul auditului de securitate

Element de meniu

Descriere

Activare audit

Dezactivat*

Activat

Înregistraţi evenimente în jurnalul auditului de securitate şi jurnalul sistemului la distanţă.

Activare jurnal de sistem la distanţă

Dezactivat*

Activat

Trimiteţi jurnale de audit la un server la distanţă.

Server jurnal de sistem la distanţă

Specificaţi serverul pentru jurnalul sistemului la distanţă.

Port jurnal de sistem la distanţă

1-65535 (514*)

Specificaţi portul la distanţă syslog.

Metodă jurnal de sistem la distanţă

UDP normal*

Stunnel

Specificaţi o metodă pentru transmiterea evenimentelor înregistrate ale jurnalului de sistem la un server la distanţă.

Locaţie jurnal de sistem la distanţă

0 – Mesaje nucleu

1 – Mesaje de nivel utilizator

2 – Sistem de poştă

3 – Daemoni de sistem

4 – Mesaje de securitate/autorizare*

5 – Mesaje generate intern de jurnalele de sistem

6 – Subsistem imprimantă linie

7 – Subsistem informaţii de reţea

8 – Subsistem UUCP

9 – Daemon ceas

10 – Mesaje de securitate/autorizare

11 – Daemon FTP

12 – Subsistem NTP

13 – Jurnal de audit

14 – Alertă jurnal

15 – Daemon ceas

16 – Uz local 0 (local0)

17 – Uz local 1 (local1)

18 – Uz local 2 (local2)

19 – Uz local 3 (local3)

20 – Uz local 4 (local4)

21 – Uz local 5 (local5)

22 – Uz local 6 (local6)

23 – Uz local 7 (local7)

Specificaţi un cod de unitate pe care imprimanta îl utilizează pentru trimiterea evenimentelor de jurnal la un server la distanţă.

Severitatea evenimentelor de înregistrat

0 – Urgenţă

1 – Alertă

2 – Critic

3 – Eroare

4 – Avertisment*

5 – Notificare

6 – Informativ

7 – Depanare

Specificaţi limita nivelului de prioritate pentru jurnalizarea mesajelor şi evenimentelor.

Jurnal sistem la distanţă pentru evenimente neînregistrate

Dezactivat*

Activat

Trimiteţi toate evenimentele, indiferent de nivelul de severitate, la serverul la distanţă.

Adresă de e-mail administrator

Trimite administratorului, prin e-mail, o notificare privind evenimentele jurnalizate.

Alertă jurnal de poştă electronică şters

Dezactivat*

Activat

Trimiteţi administratorului o notificare prin e-mail când o înregistrare de jurnal este ştearsă.

Alertă jurnal de poştă electronică arhivat

Dezactivat*

Activat

Trimiteţi administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul se umple şi începe să suprascrie înregistrările mai vechi.

Comportament jurnal plin

Se suprascriu înregistrările mai vechi *

Trimitere jurnal prin poştă electronică, şterge toate înregistrările

Rezolvă problemele de stocare a jurnalului când acesta umple memoria alocată.

Alertă % de poştă electronică plină

Dezactivat*

Activat

Trimite administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul umple memoria alocată acestuia.

Nivel de alertă memorie % plină

1-99 (90*)

Alertă jurnal de poştă electronică exportat

Dezactivat*

Activat

Trimite administratorului o notificare prin e-mail când un jurnal este exportat.

Alertă setări jurnal de poştă electronică modificate

Dezactivat*

Activat

Trimiteţi administratorului o notificare prin e-mail când este setată opţiunea Activare audit.

Capete de rând jurnal

LF (\n)*

CR (\r)

CRLF (\r\n)

Specificaţi modul în care se termină capătul fiecărui rând din fişierul jurnal.

Semnare digitală export

Dezactivat*

Activat

Adăugaţi câte o semnătură digitală la fiecare fişier jurnal exportat.

Ştergere jurnale

Ştergeţi toate jurnalele de audit.

Export jurnal

Jurnal sistem (RFC 5424)

Jurnal sistem (RFC 3164)

CSV

Exportaţi un jurnal de securitate pe o unitate flash.


Restricţii de conectare

Element de meniu

Descriere

Conectări nereuşite

1-10 (3*)

Specificaţi numărul de conectări nereuşite permise înainte de blocarea utilizatorului.

Interval de timp pentru nereuşită

1-60 minute (5*)

Specificaţi intervalul de timp dintre conectările nereuşite înainte de blocarea utilizatorului.

Interval de timp de blocare

1-60 minute (5*)

Specificaţi durata blocării.

Expirare conectare prin web

1-120 minute (10*)

Specificaţi întârzierea pentru o conectare la distanţă înainte ca utilizatorul să fie deconectat automat.


Configurare imprimare confidenţială

Element de meniu

Descriere

Număr maxim de introduceri nevalide PIN

2–10

Setaţi numărul de introduceri nevalide ale codului PIN.

Note:

  • Valoarea zero dezactivează această setare.
  • Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator şi codul PIN respectiv sunt şterse.
Expirare lucrare confidenţială

Dezactivat*

1 oră

4 ore

24 ore

1 săptămână

Setaţi perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidenţială.

Note:

  • Dacă acest element de meniu este modificat în timp ce există lucrări de imprimare confidenţială în memoria sau pe hard diskul imprimantei, perioada de expirare pentru lucrările respective nu se modifică la noua valoare implicită.
  • Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidenţiale care se află în aşteptare în memoria imprimantei sunt şterse.
Expirare lucrare repetată

Dezactivat*

1 oră

4 ore

24 ore

1 săptămână

Setaţi perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare pe care doriţi să o repetaţi.

Expirare lucrare de verificare

Dezactivat*

1 oră

4 ore

24 ore

1 săptămână

Setaţi perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie a cărei calitate trebuie examinată de utilizator înainte de imprimarea copiilor rămase.

Rezervare Expirare lucrare

Dezactivat*

1 oră

4 ore

24 ore

1 săptămână

Setaţi perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior.

Necesită punerea în aşteptare a tuturor lucrărilor

Dezactivat*

Activat

Setaţi imprimanta să pună în aşteptare toate lucrările de imprimare.

Se reţin copii ale documentelor

Dezactivat*

Activat

Setaţi imprimanta pentru a imprima alte documente cu acelaşi nume de fişier fără a suprascrie oricare din lucrările de imprimare.


Criptare disc

Notă: Acest meniu apare numai atunci când este instalat un hard disc.

Element de meniu

Descriere

Stare

Activat

Dezactivat

Activaţi criptarea discului.

Iniţializare criptare

Ştergere fişiere de date temporare

Element de meniu

Descriere

Stocat în memoria integrată

Dezactivat*

Activat

Ştergeţi toate fişierele stocate în memoria imprimantei.


Setări soluţii LDAP

Element de meniu

Descriere

Urmărire recomandări LDAP

Dezactivat*

Activat

Căutarea contului de utilizator conectat în diferitele servere ale domeniului.

LDAP Certificate Verification (Verificare certificat LDAP)

Da

Nu*

Activarea verificării certificatelor LDAP.


Gestionare servicii mobile

Utilizaţi

Pentru

AirPrint

Imprimare

Scanare

Fax

Activarea funcţiilor din caracteristica software AirPrint.


Diverse

Element de meniu

Descriere

Funcţii protejate

Afişare*

Ascundere

Afişarea tuturor funcţiilor pe care Control acces la funcţii (FAC) le protejează, indiferent de permisiunea de securitate a utilizatorului.

Notă: Opţiunea Ascundere afişează numai funcţiile protejate FAC la care are acces utilizatorul.

Permisiune imprimare

Dezactivat*

Activat

Permite utilizatorului să se autentifice înainte de imprimare.

Conectare permisiune de imprimare implicită

Nume de utilizator/Parolă*

Nume de utilizator

Setaţi datele de autentificare implicite pentru Permisiune de imprimare.

Jumper de resetare securitate

Activare acces „Vizitator”*

Fără efect

Specificaţi accesul utilizatorilor la imprimantă.

Note:

  • Jumperul este amplasat alături de o pictogramă de blocare de pe placa controlerului.
  • Opţiunea Activare acces „Vizitator” oferă acces tuturor la toate funcţiile imprimantei.
  • Opţiunea Fără efect poate împiedica accesul la imprimantă atunci când informaţiile de securitate necesare nu sunt disponibile.
Lungime minimă parolă

0-32

Specificaţi lungimea parolei.