Reţea/Porturi

Prezentare generală reţea

Element de meniu

Descriere

Adaptor activ

Auto*

Reţea standard

Fără fir

Specificaţi tipul de conexiune în reţea.

Notă: Meniul Fără fir este disponibil numai la imprimantele conectate la o reţea fără fir.

Stare reţea

Afişaţi starea conexiunii în reţea a imprimantei.

Afişare stare reţea pe imprimantă

Dezactivat

Activat*

Afişare stare reţea pe ecran.

Viteză, Duplex

Afişaţi viteza adaptorului de reţea activ.

IPv4

Afişare adresă IPv4.

Toate adresele IPv6

Afişează toate adresele IPv6.

Reiniţializare server de imprimare

Resetaţi toate conexiunile la imprimantă ale reţelei active.

Notă: Această setare elimină toate setările de configurare a reţelei.

Expirare lucrare în reţea

Dezactivat

Activat* (90 secunde)

Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare în reţea.

Pagină banner

Dezactivat*

Activat

Imprimaţi o pagină banner.

Activare conexiuni la reţea

Dezactivat

Activat*

Activaţi conectarea imprimantei la o reţea.

Activare LLDP

Dezactivat*

Activat

Activaţi Link Layer Discovery Protocol (LLDP) pe imprimantă.


Fără fir

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru imprimantele conectate la o reţea Wi-Fi sau pentru imprimantele prevăzute cu adaptor de reţea fără fir.

Element de meniu

Descriere

Configurare utilizând aplicaţia mobilă

Configuraţi conexiunea fără fir folosind Asistentul mobil Lexmark.

Configurare de la panoul imprimantei

Alegere reţea

Adăugare reţea Wi-Fi

Nume reţea

Mod Reţea (Infrastructură*)

Mod securitate fără fir (Dezactivat*)

Configurează conexiunea fără fir utilizând panoul de control.

Wi-Fi Protected Setup

Pornire metodă prin apăsare pe buton

Pornire metodă PIN

Configuraţi o reţea Wi-Fi şi activaţi securitatea reţelei.

Activare Wi-Fi Direct

Activat

Dezactivat*

Permiteţi dispozitivelor cu funcţie Wi-Fi Direct să se conecteze la imprimantă.

Compatibilitate

802.11b/g/n (2,4 GHz)

802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)*

802.11a/n/ac (5 GHz)

Specificaţi standardul pentru reţeaua Wi-Fi.

Mod de securitate fără fir

Dezactivat*

WEP

WPA2/WPA-Personal

WPA2-Personal

802.1x - RADIUS

Setaţi modul de securitate pentru conectarea imprimantei la dispozitive Wi-Fi.

IPv4

Activare DHCP (Activat*)

Setare adresă IP statică

Configuraţi setările IPv4.

IPv6

Activare IPv6 (Activat*)

Activare DHCPv6 (Dezactivat )

Configurare automată adresă fără stare (Activat*)

Adresă server DNS

Adresă IPv6 alocată manual

Router IPv6 alocat manual

Prefix adresă (64*)

Toate adresele IPv6

Toate adresele de router IPv6

Configuraţi setările IPv6.

Adresă de reţea

Specificaţi adresa de reţea.

PCL SmartSwitch

Dezactivat

Activat*

Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.

Notă: Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite şi utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.

PS SmartSwitch

Dezactivat

Activat*

Setaţi imprimanta să comute automat la emularea PostScript dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.

Notă: Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite şi utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.

Utilizare buffer pentru operaţii

Dezactivat*

Activat

Stocaţi temporar lucrările de imprimare pe hard disk înainte de imprimare.

Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.

PS binar Mac

Auto*

Activat

Dezactivat

Setaţi imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh.

Note:

  • Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut.
  • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.

Ethernet

Element de meniu

Descriere

Viteză reţea

Afişaţi viteza unui adaptor de reţea activă.

IPv4

Activare DHCP

Dezactivat

Activat*

Activarea Protocolui de configurare dinamică a gazdei (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP).

Notă: DHCP este un protocol standard care permite unui server să distribuie în mod dinamic clienţilor adresele IP şi informaţiile de configurare.

IPv4

Setare adresă IP statică

Adresă IP

Mască de reţea

Gateway

Setarea adresei IP statice a imprimantei dvs.

IPv6

Activare IPv6

Dezactivat

Activat*

Activează protocolul IPv6 la imprimantă.

IPv6

Activare DHCPv6

Dezactivat*

Activat

Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă.

IPv6

Configurare automată adresă fără stare

Dezactivat

Activat*

Setaţi placa de reţea pentru a accepta intrările de configurare automată a adreselor IPv6, specificate de un router.

IPv6

Adresă server DNS

Specificarea adresei serverului DNS.

IPv6

Adresă IPv6 alocată manual

Atribuirea adresei IPv6.

IPv6

Router IPv6 alocat manual

Atribuirea adresei IPv6.

IPv6

Prefix adresă

0-128 (64*)

Specificarea prefixului de adresă.

IPv6

Toate adresele IPv6

Afişează toate adresele IPv6.

IPv6

Toate adresele de router IPv6

Afişarea tuturor adreselor de router IPv6.

Adresă de reţea

UAA

LAA

Afişaţi adresele Media Access Control (MAC) (Controlul accesului la mediu) ale imprimantei: Locally Administered Address (LAA) (Adresă administrată local) şi Universally Administered Address (UAA) (Adresă administrată universal).

Notă: Puteţi schimba manual adresa LAA a imprimantei.

PCL SmartSwitch

Dezactivat

Activat*

Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.

Notă: Atunci când PCL SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite şi utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.

PS SmartSwitch

Dezactivat

Activat*

Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.

Notă: Atunci când PS SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite şi utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.

Utilizare buffer pentru operaţii

Dezactivat

Activat*

Stochează temporar lucrările pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare.

Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.

PS binar Mac

Auto*

Activat

Dezactivat

Setaţi imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh.

Note:

  • Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut.
  • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.
Ethernet eficient energetic

Dezactivat

Activat*

Reducerea consumului de energie când imprimanta nu primeşte date din reţeaua Ethernet.


TCP/IP

Notă: Acest meniu apare numai la imprimantele de reţea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu

Descriere

Setare nume gazdă

Setaţi numele gazdei TCP/IP curente.

Nume domeniu

Setaţi numele domeniului.

Permite DHCP/BOOTP să actualizeze serverul NTP

Activat*

Dezactivat

Permiteţi clienţilor DHCP şi BOOTP să actualizeze setările NTP ale imprimantei.

Nume configuraţie zero

Specificaţi un nume de serviciu pentru reţeaua cu configuraţie zero.

Activare AutoIP

Activat*

Dezactivat

Atribuiţi o adresă IP în mod automat.

Adresă server DNS

Specificaţi adresa serverului curent Domain Name System (DNS) (Sistem de nume de domenii).

Adresă server DNS de rezervă

Specificaţi adresele serverului DNS de rezervă.

Adresă server DNS de rezervă 2
Adresă server DNS de rezervă 3
Ordine de căutare domeniu

Specificaţi o listă a numelor de domenii pentru localizarea imprimantei şi resurselor sale care se află în domenii diferite ale reţelei.

Activare DDNS

Dezactivat*

Activat

Actualizarea setărilor DNS dinamic.

DDNS TTL

300-31536000 secunde (3600*)

Specificaţi setările DDNS curente.

TTL implicit

5-254 secunde (254*)

Durată de reîmprospătare DDNS

300-31536000 secunde (604800*)

Activare mDNS

Activat*

Dezactivat

Actualizaţi setările DNS multicast.

Adresă server WINS

Specificaţi o adresă de server pentru Windows Internet Name Service (WINS) (Serviciul de alocare a numelui de domeniu pentru Windows).

Activare BOOTP

Dezactivat*

Activat

Permiteţi BOOTP să atribuie o adresă IP de imprimantă.

Listă server restricţionată

Specificaţi o adresă IP pentru conexiunile TCP.

Note:

  • Utilizaţi o virgulă pentru a separa fiecare adresă IP.
  • Aveţi posibilitatea de a adăuga până la 50 de adrese IP.
Opţiuni pentru Listă servere restricţionată

Se blochează toate porturile*

Blocaţi numai imprimarea

Blocaţi numai imprimarea şi HTTP

Specificaţi modul în care adresele IP din listă pot să acceseze funcţionalitatea imprimantei.

MTU

256-1500 (1500*)

Specificaţi un parametru al unităţii de transmisie maxime (MTU) pentru conexiunile TCP.

Port de imprimare RAW

1-65535 (9100*)

Specificaţi un număr de port RAW pentru imprimantele conectate la o reţea.

Viteză maximă trafic ieşire

Dezactivat*

Activat

100-1000000 (100000*)

Activaţi rata maximă de transfer a imprimantei.

Activare TLSv1.0

Activat*

Dezactivat

Permiteţi protocolul TLSv1.0.

Activare TLSv1.1

Activat*

Dezactivat

Permiteţi protocolul TLSv1.1.

Suită de cifruri SSL

Specificaţi algoritmii de codificare de utilizat pentru conexiunile SSL sau TLS.


SNMP

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de reţea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu

Descriere

SNMP Versiunile 1 şi 2c

Activat

Dezactivat

Activat*

Acceptare setare SNMP

Dezactivat

Activat*

Activare PPM MIB

Dezactivat

Activat*

Comunitate SNMP

Configuraţi Simple Network Management Protocol (SNMP) (Protocol simplu de administrare a reţelei) versiunile 1 şi 2c pentru instalarea driverelor şi aplicaţiilor de imprimare.

SNMP versiunea 3

Activat

Dezactivat

Activat*

Nume context

Setaţi acreditări de citire/scriere

Nume de utilizator

Parolă de autentificare

Parolă de confidenţialitate

Setaţi acreditări numai-citire

Nume de utilizator

Parolă de autentificare

Parolă de confidenţialitate

Cheie de autentificare

MD5

SHA1*

Nivel minim de autentificare

Fără autentificare, Fără confidenţialitate

Autentificare, Fără confidenţialitate

Autentificare, Confidenţialitate*

Algoritm de confidenţialitate

DES

AES-128*

Configuraţi SNMP versiunea 3 pentru instalarea şi actualizarea securităţii imprimantei.


IPSec

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de reţea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu

Descriere

Activare IPSec

Dezactivat*

Activat

Activaţi Internet Protocol Security (IPSec) (Securizarea protocoalelor de Internet).

Configuraţie de bază

Implicit*

Compatibilitate

Securizat

Setaţi configuraţia de bază a IPSec.

Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opţiunea Activare IPSec este setată la Activat.

Propunere grup DH (Diffie-Hellman)

modp2048 (14)*

modp3072 (15)

modp4096 (16)

modp6144 (17)

Setaţi configuraţia de bază a IPSec.

Notă: Acest element de meniu apare numai când opţiunea Configuraţie de bază este setată la Compatibilitate.

Metodă de criptare propusă

3DES

AES*

Setaţi metoda de criptare.

Notă: Acest element de meniu apare numai când opţiunea Configuraţie de bază este setată la Compatibilitate.

Metodă de autentificare propusă

SHA1

SHA256*

SHA512

Setaţi metoda de autentificare.

Notă: Acest element de meniu apare numai când opţiunea Configuraţie de bază este setată la Compatibilitate.

Durată de viaţă IKE SA (Ore)

1

2

4

8

24*

Specificaţi perioada de expirare pentru IKE SA.

Notă: Acest element de meniu este afişat numai când opţiunea Configuraţie de bază este setată la Compatibilitate.

Durată de viaţă IPSec SA (Ore)

1

2

4

8*

24

Specificaţi perioada de expirare pentru IPSec SA.

Notă: Acest element de meniu este afişat numai când opţiunea Configuraţie de bază este setată la Compatibilitate.

Certificat dispozitiv IPSec

Precizaţi un certificat IPSec.

Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opţiunea Activare IPSec este setată la Activat.

Conexiuni autentificate cheie predistribuită

Gazda [x]

Configuraţi conexiunile autentificate ale imprimantei.

Notă: Aceste elemente de meniu apar numai când opţiunea Activare IPSec este setată la Activat.

Conexiuni autentificate prin certificat

Gazda [x] Adresă[/sureţea]


802.1x

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de reţea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu

Descriere

Activ

Dezactivat*

Activat

Permite imprimantei să se conecteze la reţele care necesită autentificare înainte de a permite accesul.


Configuraţie LPD

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de reţea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu

Descriere

Expirare LPD

0-65535 secunde (90*)

Setaţi valoarea duratei de expirare pentru a opri serverul Line Printer Daemon (LPD) să aştepte pe termen nedefinit lucrările de imprimare blocate sau nevalide.

Pagină baner LPD

Dezactivat*

Activat

Imprimaţi o pagină banner pentru toate lucrările de imprimare LPD.

Notă: O pagină banner este prima pagină a unei lucrări de imprimare, utilizată ca separator al lucrărilor de imprimare şi pentru a identifica iniţiatorul solicitării lucrării de imprimare.

Pagină trailer LPD

Dezactivat*

Activat

Imprimaţi o pagină trailer pentru toate lucrările de imprimare LPD.

Notă: O pagină trailer este ultima pagină a unei lucrări de imprimare.

Conversie retur de car LPD

Dezactivat*

Activat

Activaţi conversia returului de car.

Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziţia cursorului la prima valoare de pe aceeaşi linie.


Setări HTTP/FTP

Element de meniu

Descriere

Activare server HTTP

Dezactivat

Activat*

Accesaţi serverul Embedded Web Server pentru monitorizarea şi gestionarea imprimantei.

Activare HTTPS

Dezactivat

Activat*

Permiteţi Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) pentru a cripta transferul de date către şi de la serverul de imprimare.

Forţare conexiuni HTTPS

Activat

Dezactivat*

Forţaţi imprimanta să utilizeze conexiunile HTTPS.

Activare FTP/TFTP

Dezactivat

Activat*

Trimiteţi fişiere prin FTP/TFTP.

Domenii locale

Precizaţi numele de domeniu pentru serverele HTTP şi FTP.

Adresă IP proxy HTTP

Configuraţi setările serverelor HTTP şi FTP.

Adresă IP proxy FTP
Port IP implicit HTTP
Certificat dispozitiv HTTPS
Port IP implicit FTP
Expirare pentru solicitări HTTP/FTP

1-299 (30*)

Precizaţi timpul până la închiderea conexiunii la server.

Reîncercări pentru solicitări HTTP/FTP

1-299 (3*)

Setaţi numărul încercărilor de conectare la serverul HTTP/FTP.


USB

Element de meniu

Descriere

PCL SmartSwitch

Dezactivat

Activat*

Setaţi imprimanta să comute la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.

Notă: Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite şi utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.

PS SmartSwitch

Dezactivat

Activat*

Setaţi imprimanta să comute la emularea PostScript când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.

Notă: Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite şi utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.

Utilizare buffer pentru operaţii

Dezactivat*

Activat

Stocaţi temporar lucrările pe hard disk înainte de imprimare.

Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.

PS binar Mac

Auto*

Activat

Dezactivat

Setaţi imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh.

Note:

  • Cu Auto, imprimanta procesează lucrări de imprimare de la computere care utilizează sisteme de operare Windows sau Macintosh.
  • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare PostScript folosind protocolul standard.
Activare port USB

Dezactivat

Activat*

Activaţi portul unităţii USB faţă.


Restricţionaţi accesul la reţeaua externă

Element de meniu

Descriere

Restricţionaţi accesul la reţeaua externă

Dezactivat*

Activat

Restricţionaţi accesul la site-uri de reţea.

Adresă reţea externă

Specificaţi adresele de reţea cu acces restricţionat.

Adresă de e-mail pentru notificări

Specificaţi o adresă de e-mail la care să se trimită o notificare privind evenimentele înregistrate în jurnal.

Frecvenţă ping

1-300 (10*)

Specificaţi intervalul de interogare a reţelei în secunde.

Subiect

Specificați obiectul și mesajul notificării prin e-mail.

Mesaj


Wi-Fi Direct

Notă: Acest meniu apare numai când o reţea Wi-Fi Direct este reţeaua activă.

Element de meniu

Descriere

SSID

Specifică identificatorul setului de servicii (Service Set Identifier - SSID) al reţelei Wi-Fi.

Număr canal preferat

Automat

1-11 (6*)

Afişează PSK pe pagina de configurare a reţelei.

Setaţi PSK

Setează cheia predistribuită (PSK) pentru autentificarea şi validarea utilizatorilor la o conexiune Wi-Fi.

Afişare PSK pe pagina de configurare

Dezactivat

Activat*

Afişează PSK pe pagina de configurare a reţelei.

Adresă IP proprietar grup

Specifică adresa IP a proprietarului grupului.

Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă

Dezactivat*

Activat

Acceptă automat solicitări de conectare la reţea.

Notă: Acceptarea automată a clienţilor nu este sigură.