Dispozitiv

Preferinţe

Element de meniu

Descriere

Limbă afişaj

[Lista limbilor]

Setaţi limba textului care apare pe afişaj.

Ţară/Regiune

[Lista ţărilor sau regiunilor]

Identificaţi ţara sau regiunea pentru care imprimanta este configurată să funcţioneze.

Executare configurare iniţială

Activat

Dezactivat*

Execută expertul de configurare.

Tastatură

Tip tastatură

[Lista limbilor]

Selectarea unei limbi ca tip de tastatură.

Notă: Se poate să nu apară toate valorile pentru Tip tastatură sau acestea pot necesita hardware special pentru a fi afişate.

Informaţii afişate

Afişare text 1 [Adresă IP*]

Afişare text 2 [Dată/oră*]

Text particularizat 1

Text particularizat 2

Specificaţi ce informaţii doriţi să apară pe ecranul de pornire.

Data şi ora

Configurare

Data şi ora curente

Setare manuală dată şi oră

Format dată [LL-ZZ-AAAA*]

Format oră [12 ore A.M./P.M.*]

Fus orar [ora estică*]

Configuraţi data şi ora imprimantei.

Data şi ora

Protocol oră reţea

Activare NTP [Activat*]

Server NTP

Activare autentificare

Configurează setările pentru Protocol oră de reţea (Network Time Protocol - NTP).

Notă: Atunci când funcţia Activare autentificare este setată la Cheie MD5, vor fi afişate câmpurile ID cheie şi Parolă.

Dimensiuni hârtie

S.U.A.*

Sistem metric

Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei.

Notă: Ţara sau regiunea selectată în expertul de configurare iniţială stabileşte setarea iniţială pentru dimensiunea hârtiei.

Luminozitate ecran

20-100% (100*)

Reglarea luminozităţii ecranului.

Acces unitate flash

Activat*

Dezactivată

Permite accesul la unitatea flash.

Expirare ecran

5-300 secunde (60*)

Setaţi durata de inactivitate în secunde până când va fi afişat ecranul de pornire sau până când imprimanta va deconecta automat un cont de utilizator.


Eco Mode

Element de meniu

Descriere

Imprimare

Feţe

1 faţă*

2 feţe

Specifică dacă se imprimă pe o singură faţă sau pe ambele feţe ale paginii.

Imprimare

Pagini pe faţă

Dezactivat*

2 pagini pe faţă

3 pagini pe faţă

4 pagini pe faţă

6 pagini pe faţă

9 pagini pe faţă

12 pagini pe faţă

16 pagini pe faţă

Imprimă mai multe imagini pe o singură faţă a hârtiei.

Imprimare

Luminozitate toner

1–10 (8*)

Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.


Panou de operare de la distanţă

Element de meniu

Descriere

Conexiune VNC externă

Nu se permite*

Se permite

Conectează un client extern Virtual Network Computing (VNC) la panoul de control de la distanţă.

Tip de autentificare

Fără*

Autentificare standard

Setaţi tipul autentificării la accesarea serverului clientului VNC.

Parolă VNC

Specificaţi parola de conectare la serverul clientului VNC.

Notă: Acest element de meniu apare numai dacă Tip de autentificare este setat la Autentificare standard.


Notificări

Element de meniu

Descriere

Consumabile

Afişare estimări consumabile

Afişare estimări*

Nu mai afişa estimări

Afişează starea estimată a consumabilelor.

Configurare alerte prin e-mail

Configurare poştă electronică

Gateway SMTP principal

Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP principal utilizat pentru trimiterea poştei electronice.

Configurare alerte prin e-mail

Configurare poştă electronică

Port gateway SMTP principal

1–65535 (25*)

Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.

Configurare alerte prin e-mail

Configurare poştă electronică

Gateway SMTP secundar

Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.

Configurare alerte prin e-mail

Configurare poştă electronică

Port gateway SMTP secundar

1–65535 (25*)

Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.

Configurare alerte prin e-mail

Configurare poştă electronică

Expirare SMTP

5–30 secunde (30*)

Specificaţi perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.

Configurare alerte prin e-mail

Configurare poştă electronică

Adresă de răspuns

Specificaţi o adresă de răspuns în e-mail.

Configurare alerte prin e-mail

Configurare poştă electronică

Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită

Dezactivat*

Activat

Utilizaţi adresa de răspuns SMTP implicită.

Configurare alerte prin e-mail

Configurare poştă electronică

Utilizare SSL/TLS

Dezactivat*

Negociere

Obligatoriu

Trimiteţi un mesaj de poştă electronică utilizând o legătură criptată.

Configurare alerte prin e-mail

Configurare poştă electronică

Solicită Certificat de încredere

Activat*

Dezactivat

Solicitaţi un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.

Configurare alerte prin e-mail

Configurare poştă electronică

Autentificare server SMTP

Fără autentificare*

Conectare / Simplă

NTLM

CRAM-MD5

Digest-MD5

Kerberos 5

Setaţi tipul de autentificare pentru serverul SMTP.

Configurare alerte prin e-mail

Configurare poştă electronică

E-mail iniţiat de dispozitiv

Fără*

Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului

Setaţi dacă sunt necesare acreditări pentru poşta electronică iniţiată de dispozitiv.

Configurare alerte prin e-mail

Configurare poştă electronică

Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory

Dezactivat

Activat*

Activaţi acreditările utilizatorului şi denumirile de grup pentru conectare la serverul SMTP.

Configurare alerte prin e-mail

Configurare poştă electronică

ID de utilizator dispozitiv

Specificaţi ID-ul de utilizator pentru conectare la serverul SMTP.

Configurare alerte prin e-mail

Configurare poştă electronică

Parolă dispozitiv

Specificaţi parola de conectare la serverul SMTP.

Configurare alerte prin e-mail

Configurare poştă electronică

Domeniu Kerberos 5

Specificaţi domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.

Configurare alerte prin e-mail

Configurare poştă electronică

Domeniu NTLM

Specificaţi numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.

Prevenire erori

Asistenţă blocaje

Dezactivat

Activat*

Setaţi imprimanta să elimine automat paginile goale sau paginile imprimate parţial după îndepărtarea unei pagini blocate.

Prevenire erori

Continuare automată

Dezactivat

Activat* (5 secunde)

Permiterea imprimantei să continue procesarea sau imprimarea automată a unei lucrări după rezolvarea anumitor situaţii care necesită intervenţia utilizatorului.

Prevenire erori

Repornire automată

Repornire automată

Reporneşte la inactivitate

Reporneşte întotdeauna*

Nu reporneşte niciodată

Setaţi imprimanta să repornească atunci când apare o eroare.

Prevenire erori

Repornire automată

Nr. maxim reporniri automate

1-20 (2*)

Setaţi numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta.

Prevenire erori

Repornire automată

Fereastra Repornire automată

1-525600 (720*)

Setaţi durata în secunde până când imprimanta va efectua o repornire automată.

Prevenire erori

Repornire automată

Contor de repornire automată

Afişează informaţii numai-citire despre contorul de reporniri.

Prevenire erori

Afişare eroare hârtie scurtă

Activat

Ştergere automată*

Setaţi imprimanta să afişeze un mesaj când survine o eroare de hârtie scurtă.

Notă: Hârtia scurtă se referă la dimensiunea hârtiei încărcate.

Prevenire erori

Protejare pagină

Dezactivat*

Activat

Setaţi imprimanta să proceseze toată pagina în memorie înainte de a o imprima.

Recuperare conţinut blocaj

Recuperare pagini blocate

Dezactivat

Activat

Auto*

Setaţi imprimanta să reimprime paginile blocate.


Gestionarea energiei

Element de meniu

Descriere

Profil Mod Repaus

Imprimare din modul Repaus

Imprimanta rămâne activă după imprimare

Accesare mod Repaus după imprimare*

Setaţi imprimanta pentru a rămâne în modul Pregătit sau pentru a reveni în modul Repaus după imprimare.

Expirări

Modul Repaus

1-120 minute (15*)

Setaţi durata de inactivitate dinainte ca imprimanta să înceapă să funcţioneze în modul Repaus.

Expirări

Expirare hibernare

Dezactivat

1 oră

2 ore

3 ore

6 ore

1 zi

2 zile

3 zile*

1 săptămână

2 săptămâni

1 lună

Setaţi timpul înainte ca imprimanta să se oprească.

Expirări

Expirare hibernare la conectare

Hibernare

Fără hibernare*

Setaţi Expirare hibernare pentru a dezactiva imprimanta în timp ce există o conexiune Ethernet activă.

Programare moduri alimentare

Programări

Adăugare programare nouă

Programaţi când să intre imprimanta în modul Repaus sau Hibernare.


Informaţii trimise la Lexmark

Element de meniu

Descriere

Informaţii trimise la Lexmark

Consumabile şi utilizare pagini

Performanţa dispozitivului

Niciuna din opţiunile de mai sus*

Trimite informaţii către Lexmark despre utilizarea şi performanţele imprimantei.

Notă: Opţiunea Oră trimitere informaţii este afişată numai dacă selectaţi una din setările Informaţii trimise la Lexmark, mai puţin Niciuna din opţiunile de mai sus.

Oră trimitere informaţii

Oră de început

Oră de sfârşit


Accesibilitate

Element de meniu

Descriere

Interval acţionare repetată tastă

0-5 (0*)

Setează intervalul de timp, în secunde, în care imprimanta ignoră apăsarea repetată pe tastele de la o tastatură ataşată.

Amânare iniţială repetare taste

0,25-5 (1*)

Setează durata de întârziere iniţială, în secunde, înainte de repetarea unei taste apăsate în mod repetat.

Notă: Acest element de meniu apare numai când o tastatură este ataşată la imprimantă.

Rată de repetare taste

0,5-30 (30*)

Setează numărul de apăsări pe secundă pentru o tastă care se repetă.

Notă: Acest element de meniu apare numai când o tastatură este ataşată la imprimantă.

Prelung. expirare ecran

Dezactivat*

Activat

Permiteţi utilizatorului să rămână în aceeaşi locaţie şi să reseteze cronometrul Expirare ecran la expirarea acestuia în loc de a reveni la ecranul de pornire.

Volum căşti

1-10 (5*)

Ajustarea volumului căştilor.

Notă: Acest element de meniu apare numai când o cască este ataşată la imprimantă.

Activare ghidare vocală când sunt ataşate căştile

Dezactivat*

Activat

Activare Ghidare vocală când sunt ataşate căşti la imprimantă.

Rostire parole/PIN

Dezactivat*

Activat

Setarea imprimantei să citească cu voce tare parolele sau numerele de identificare personală.

Notă: Acest element de meniu apare numai când o cască sau un difuzor este ataşat la imprimantă.

Rată de vorbire

Foarte lentă

Lent

Normală*

Rapid

Mai rapidă

Foarte rapidă

Accelerată

Foarte accelerată

Cea mai rapidă

Setarea ratei de vorbire pentru ghidarea vocală.

Notă: Acest element de meniu apare numai când o cască sau un difuzor este ataşat la imprimantă.


Revenire la setările prestabilite din fabrică

Element de meniu

Descriere

Restabilire setări

Restabilire toate setările

Restabilire setări imprimantă

Restabilire setări reţea

Restabilire setări aplicaţie

Restabiliţi setările implicite din fabrică ale imprimantei.


Întreţinere

Meniul Configurare

Element de meniu

Descriere

Configurare USB

USB PnP

1*

2

Schimbă modul de funcţionare al driverului USB de imprimantă pentru a mări compatibilitatea cu un computer personal.

Configurare USB

Viteză USB

Plin

Auto*

Setează portul USB să ruleze la viteză maximă şi dezactivează capacităţile sale de rulare la viteză ridicată.

Configuraţie tavă

Unirea tăvilor

Automat*

Dezactivat

Setează imprimanta să conecteze tăvile cu acelaşi tip de hârtie şi cu aceleaşi setări pentru dimensiunea hârtiei.

Configuraţie tavă

Afişare mesaj suport pentru hârtie

Dezactivat

Numai pentru dimensiuni necunoscute*

Întotdeauna

Afişaţi un mesaj pentru a selecta dimensiunea şi tipul hârtiei după introducerea tăvii.

Configuraţie tavă

Încărcare A5

Muchia scurtă*

Muchie lungă

Specificaţi orientarea paginii la încărcarea hârtiei de dimensiune A5.

Configuraţie tavă

Solicitări hârtie

Auto*

Alimentator multifuncţional

Hârtie alimentată manual

Stabileşte sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca hârtie.

Configuraţie tavă

Solicitări plicuri

Auto*

Alimentator multifuncţional

Plicuri alimentate manual

Stabileşte sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca plicuri.

Configuraţie tavă

Acţ. pt. solicitări

Solicitare utilizator*

Continuare

Utilizare curent

Setaţi imprimanta pentru rezolvarea solicitărilor de schimbare a hârtiei sau a plicurilor.

Rapoarte

Pagină setări meniu

Jurnal evenimente

Sumar jurnal de evenimente

Statistici bilanţ de funcţionare

Imprimaţi rapoarte despre setările meniului imprimantei, starea imprimantei şi jurnale de evenimente ale imprimantei.

Utilizare consumabile şi contoare

Ştergere istoric utilizare consumabile

Resetare contor cartuş alb-negru

Resetare contor unitate de imagistică alb-negru

Resetare contor întreţinere

Resetaţi contorul de alimentare cu pagini sau vizualizaţi numărul total de pagini imprimate.

Emulări imprimantă

Emulare PPDS

Dezactivat*

Activat

Setează imprimanta să recunoască şi să utilizeze fluxul de date PPDS.

Emulări imprimantă

Emulare PS

Dezactivat

Activat*

Setează imprimanta să recunoască şi să utilizeze fluxul de date PS.

Emulări imprimantă

Securitate emulator

Expirare pagină

0-60 (60*)

Setaţi timpul de expirare a paginii în timpul emulării.

Emulări imprimantă

Securitate emulator

Resetare Emulator după lucrare

Dezactivat*

Activat

Resetaţi emulatorul după o lucrare de imprimare.

Emulări imprimantă

Securitate emulator

Dezactivare acces la mesajele imprimantei

Dezactivat

Activat*

Dezactivaţi accesul la mesajele imprimantei în timpul emulării.

Configuraţie de imprimare

Conturare font

0-150 (24*)

Setează o valoare a dimensiunii punctului pentru text sub cea la care ecranele de înaltă frecvenţă sunt utilizate când se imprimă datele fontului.

Configuraţie de imprimare

Densitate de imprimare

Dezactivat*

1-5

Reglaţi densitatea tonerului la imprimarea sau copierea documentelor.

Operaţii dispozitiv

Modul silenţios

Dezactivat*

Activat

Setează imprimanta pentru a reduce nivelul de zgomot pe care îl face în timpul imprimării.

Notă: Activarea acestei setări încetineşte performanţa globală a imprimantei.

Operaţii dispozitiv

Meniuri panou

Dezactivat

Activat*

Activarea accesului la meniurile din panoul de control.

Operaţii dispozitiv

Mod siguranţă

Dezactivat*

Activat

Setaţi imprimanta să funcţioneze într-un mod special în care aceasta încearcă să ofere în continuare cât mai multă funcţionalitate, în pofida problemelor cunoscute.

De exemplu, atunci când modul este setat la Activat, iar motorul unităţii duplex este nefuncţional, imprimanta va imprima documentele pe o singură faţă chiar dacă lucrarea este de tip faţă-verso.

Operaţii dispozitiv

Ştergere stare particularizată

Ştergeţi toate mesajele particularizate.

Operaţii dispozitiv

Ştergeţi toate mesajele instalate de la distanţă

Ştergeţi toate mesajele instalate de la distanţă.

Operaţii dispozitiv

Afişare automată ecrane de erori

Dezactivat

Activat*

Afişează pe ecranul de pornire mesajele de eroare existente după ce imprimanta rămâne inactivă o durată de timp egală cu cea stabilită pentru setarea Expirare ecran.

Configurare aplicaţie

Aplicaţii LES

Dezactivat

Activat*

Activaţi aplicaţiile Lexmark Embedded Solutions (LES).


Ştergere pentru scoaterea din uz

Element de meniu

Descriere

Ştergere pentru scoaterea din uz

Memorie curăţată ultima dată

Hard disk curăţat ultima dată

Afişează informaţii despre ultima curăţare a memoriei sau a hard diskului imprimantei.

Notă: Opţiunea Hard disk curăţat ultima dată apare numai când este instalat un hard disk opţional.

Ştergere pentru scoaterea din uz

Curăţaţi toate informaţiile din memoria nevolatilă

Ştergeţi toate setările imprimantei şi setările de reţea

Ştergeţi toate aplicaţiile şi setările acestora

Curăţaţi toate inform. de pe hard disk

Şterge toate setările şi aplicaţiile stocate în memoria sau pe hard diskul imprimantei.

Notă: Opţiunea Curăţaţi toate inform. de pe hard disk apare numai când este instalat un hard disk opţional.


Pictograme vizibile pe ecranul de pornire

Meniu

Descriere

Stare/Consumabile

Listă de aşteptare lucrări

Schimbare limbă

Agendă

Marcaje

Lucrări în aşteptare

USB

Profiluri de aplicaţii

Particularizarea afişării

Setări economice şi ecologice

Specificaţi ce pictograme doriţi să apară pe ecranul de pornire.


Despre această imprimantă

Element de meniu

Descriere

Eticheta obiectului

Afişează numărul de serie al imprimantei.

Locaţie imprimantă

Identifică locaţia imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.

Contactaţi

Personalizează numele imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.

Export Fişier de configurare pe USB

Exportaţi fişierele de configurare pe o unitate flash.

Export Jurnale comprimate pe USB

Exportaţi fişierele jurnal comprimate pe o unitate flash.

Jurnale trimitere

Revocare

Trimitere

Trimitere informaţii de diagnosticare la Lexmark.