Tipărirea unei liste de directoare

Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Rapoarte > Imprimare > Director imprimare.