Imprimarea dintr-un profil Cloud Connector

  1. Din ecranul de pornire, atingeţi Cloud Connector.

  2. Selectaţi un furnizor de servicii cloud, apoi selectaţi un profil.

    Notă: Pentru mai multe informaţii privind crearea unui profil Cloud Connector, consultaţi Crearea unui profil Cloud Connector.
  3. Atingeţi Imprimare, apoi selectaţi un fişier.

    Dacă este nevoie, modificaţi setările.

    Notă: Selectaţi un fişier acceptat.
  4. Imprimaţi documentul.