Înlocuirea pieselor şi consumabilelor

Înlocuirea cartuşului de toner

 1. Deschideţi uşa A.

 2. Scoateţi cartuşul de toner uzat.

 3. Despachetaţi noul cartuş de toner şi scuturaţi-l pentru a redistribui tonerul.

 4. Introduceţi noul cartuş de toner.

  Notă: Utilizaţi săgeţile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.
 5. Închideţi uşa A.

Înlocuirea unităţii de imagistică

 1. Deschideţi uşa A.

 2. Scoateţi cartuşul de toner.

 3. Scoateţi unitatea imagistică uzată.

 4. Despachetaţi noua unitate imagistică, apoi scuturaţi-o pentru a redistribui tonerul.

  Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneţi unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.
  Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeţi tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeţi, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.
 5. Introduceţi noua unitate imagistică.

  Notă: Utilizaţi săgeţile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.
 6. Introduceţi cartuşul de toner.

  Notă: Utilizaţi săgeţile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.
 7. Închideţi uşa A.

Înlocuirea rolelor de tragere

 1. Opriţi imprimanta.

 2. Deconectaţi cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

 3. Scoateţi tava.

 4. Îndepărtaţi rolele uzate una câte una.

 5. Despachetaţi noile role de tragere.

 6. Inseraţi noile role de tragere.

 7. Introduceţi tava.

 8. Conectaţi cablul de alimentare la imprimantă şi apoi la priza electrică.

  pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectaţi cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.
 9. Porniţi imprimanta.

Înlocuirea ansamblului rolelor de tragere

 1. Opriţi imprimanta.

 2. Deconectaţi cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

 3. Scoateţi tava opţională.

  pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă imprimanta cântăreşte mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranţă.
 4. Îndepărtaţi tava de intrare, apoi basculaţi baza acesteia.

 5. Îndepărtaţi ansamblul uzat al rolelor de tragere a hârtiei.

 6. Despachetaţi noul ansamblu al rolelor de tragere.

 7. Inseraţi noul ansamblu al rolelor de tragere.

 8. Coborâţi baza tăvii, apoi reinseraţi tava de intrare.

 9. Aliniaţi imprimanta cu tava opţională, apoi coborâţi imprimanta până când se fixează cu un clic în poziţie.

 10. Conectaţi cablul de alimentare la imprimantă şi apoi la priza electrică.

  pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectaţi cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului şi este uşor accesibilă.
 11. Porniţi imprimanta.