Declaraţii privind produsul

pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectaţi cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă şi cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului şi uşor accesibilă.
pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizaţi doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.
pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Nu utilizaţi acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depăşită cu uşurinţă de o imprimantă laser şi poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanţe slabe ale imprimantei.
pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Cu acest produs, poate fi utilizat doar un dispozitiv Lexmark de protecţie la supratensiune, corect conectat între imprimantă şi cablul de tensiune. Utilizarea dispozitivelor de protecţie la supratensiune care nu sunt produse de Lexmark poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanţe slabe ale imprimantei.
pictogramă de atenţionare pericol de electrocutare ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasaţi şi nu utilizaţi acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.
pictogramă de atenţionare pericol de electrocutare ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu instalaţi acest produs şi nu realizaţi conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cablul de tensiune, la fax sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.
pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Nu tăiaţi, răsuciţi, legaţi sau striviţi cablul de tensiune şi nu plasaţi obiecte grele pe acesta. Nu amplasaţi cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeţi cablul între obiecte cum ar fi mobila şi pereţii. Dacă se întâmplă aşa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetaţi regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateţi cablul de tensiune din priza electrică.
pictogramă de atenţionare pericol de electrocutare ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, asiguraţi-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet şi cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.
pictogramă de atenţionare pericol de electrocutare ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesaţi placa de control sau instalaţi dispozitive hardware sau de memorie opţionale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriţi imprimanta şi deconectaţi cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveţi alte aparate ataşate la imprimantă, închideţi-le şi pe acestea şi deconectaţi cablurile care conduc la imprimantă.
pictogramă de atenţionare pericol de electrocutare ATENŢIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curăţării exterioare a imprimantei, deconectaţi cablul de alimentare de la priza de perete şi deconectaţi toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.
pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă imprimanta cântăreşte mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranţă.
pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Când mutaţi imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmaţi aceste indicaţii:
pictogramă de atenţionare pericol de răsturnare ATENŢIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Atunci când instalaţi una sau mai multe opţiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncţional, poate fi necesar să utilizaţi o platformă cu rotile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămarea din cauza instabilităţii. Pentru informaţii suplimentare despre configuraţiile acceptate, consultaţi www.lexmark.com/multifunctionprinters.
pictogramă de atenţionare pericol de răsturnare ATENŢIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcaţi separat fiecare tavă. Păstraţi închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideţi.
pictogramă de atenţionare suprafaţă fierbinte ATENŢIE - SUPRAFAŢĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinţi, lăsaţi suprafaţa să se răcească înainte de a o atinge.
pictogramă cu pericol de prindere a degetelor ATENŢIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR: Pentru a evita riscul de prindere a degetelor, fiţi atenţi la zonele marcate cu această etichetă. Accidentele de prindere a degetelor pot surveni în preajma pieselor mobile cum ar fi angrenajele, uşile, tăvile şi capacele.
pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Acest produs foloseşte laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în Ghidul de utilizare pot avea ca rezultat expunerea la radiaţii periculoase.
pictogramă de atenţionare obişnuită ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:  Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcaţi, nu dezasamblaţi şi nu incineraţi o baterie cu Litiu. Aruncaţi bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucţiunile producătorului şi cu reglementările locale.

Acest produs este proiectat, testat şi aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranţă ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

Pentru service sau reparaţii, altele decât cele descrise în documentaţia utilizatorului, apelaţi la un reprezentant de service.

Acest produs utilizează un proces care încălzeşte suportul de tipărire şi căldura poate provoca emisii. Trebuie să înţelegeţi secţiunea din instrucţiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru selectarea suportului de tipărire, pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.

Acest produs poate genera mici cantităţi de ozon în cursul funcţionării normale şi poate fi prevăzut cu un filtru proiectat pentru limitarea concentraţiilor de ozon la niveluri mult sub limitele de expunere recomandate. Pentru a evita niveluri ridicate ale concentraţiei de ozon în timpul utilizării excesive, instalaţi acest produs în zone bine aerisite şi înlocuiţi filtrele de ozon şi de evacuare dacă acest lucru este specificat în instrucţiunile de întreţinere ale produsului. Dacă în instrucţiunile de întreţinere ale produsului nu se face referire la filtre, înseamnă că acest produs nu include filtre care necesită înlocuire.

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI.