Economisirea de energie şi hârtie

Configurarea setărilor pentru modurile de economisire a energiei

Modul Repaus
  1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Dispozitiv > Gestionare consum energie > Temporizări > Mod Repaus.

  2. Specificaţi durata de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în Modul Repaus.

mod Hibernare
  1. Din ecranul de început, atingeţi Setări > Dispozitiv > Gestionare consum energie > Temporizări > Temporizare mod Hibernare.

  2. Selectarea duratei de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.

  3. Note:

Reglarea luminozităţii ecranului imprimantei

  1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Dispozitiv > Preferinţe > Luminozitate ecran.

  2. Reglaţi setarea.

Economisirea consumabilelor