Setarea dimensiunii şi a tipului de hârtie

  1. Din ecranul de pornire, navigaţi la:

    Setări > Hârtie > Configuraţie tavă > Dimensiune/Tip hârtie > selectaţi o sursă de hârtie

  2. Setaţi dimensiunea şi tipul de hârtie.