Configurarea imprimării seriale (numai Windows)

 1. Setaţi parametrii din imprimantă.

  1. Din panoul de control, navigaţi la meniul cu setările portului.

  2. Localizaţi meniul pentru setările portului serial şi apoi ajustaţi setările, dacă este necesar.

  3. Aplicaţi modificările.

 2. Din computer, deschideţi folderul de imprimante şi apoi selectaţi imprimanta.

 3. Deschideţi proprietăţile imprimantei şi apoi selectaţi portul COM din listă.

 4. Configuraţi parametrii portului COM în Managerul de dispozitive.

 5. Note: