Declaraţie privind volatilitatea

Tip de memorie

Descriere

Memoria volatilă

Imprimanta utilizează o memorie cu acces aleator (Random Access Memory, RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare şi de copiere.

Memoria nevolatilă

Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM şi NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele de sistem de operare, setări de imprimantă, informaţii de reţea, setări pentru scaner şi marcaje şi soluţii încorporate.

Memoria hard diskului

Unele imprimante pot avea instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcţionalitate specifică imprimantei. Hard diskul permite imprimantei să reţină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de imprimare, datele asociate cu formularele şi cu fonturile.


Ştergeţi conţinutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situaţii:

Dezafectarea hard diskului imprimantei

Notă: Pentru a garanta ştergerea completă a tuturor datelor, distrugeţi fizic toate hard diskurile pe care sunt stocate date.