Imprimante M3250, MS622

Informaţii de siguranţă

Convenţii

Declaraţii privind produsul

Informaţii despre imprimantă

Găsirea informaţiilor despre imprimantă

Alegerea unui loc pentru imprimantă

Configurarea imprimantei

Ataşarea cablurilor

Utilizarea panoului de control

Înţelegerea stării butonului de alimentare şi a indicatorului luminos

Se imprimă Pag. config. reţea

Configurarea şi utilizarea aplicaţiilor din ecranul de pornire

Utilizarea ecranului de început

Particularizarea ecranului de început

Utilizarea funcţiei de particularizare a afişării

Configurarea Setărilor economice şi ecologice

Utilizare Asistenţă pentru clienţi

Utilizare Generator cod QR

Configurare cote dispozitiv

Crearea unui profil Cloud Connector

Gestionarea marcajelor

Gestionarea contactelor

Configurarea şi utilizarea caracteristicilor de accesibilitate

Activarea ghidării vocale

Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor

Activarea modului Mărire

Reglarea ratei de vorbire pentru ghidarea vocală

Utilizarea tastaturii de pe afişaj

Activarea parolelor vocale sau a numerelor personale de identificare

Încărcarea hârtiei şi a suporturilor speciale

Setarea dimensiunii şi a tipului de hârtie

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Încărcarea tăvilor

Încărcarea alimentatorului multifuncţional

Legarea tăvilor

Suport pentru hârtie

Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Tipuri de hârtie acceptate

Greutăţi acceptate pentru hârtie

Imprimare

Imprimarea de pe un computer

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe o unitate flash

Unităţi flash şi tipuri de fişiere acceptate

Configurarea lucrărilor de imprimare confidenţiale

Imprimarea lucrărilor confidenţiale şi a altor lucrări în aşteptare

Imprimarea dintr-un profil Cloud Connector

Tipărirea unei liste de eşantioane de fonturi

Tipărirea unei liste de directoare

Anularea unei operaţii de tipărire

Despre meniurile imprimantei

Hartă meniuri

Dispozitiv

Imprimare

Hârtie

Unitate USB

Reţea/Porturi

Securitate

Rapoarte

Ajutor

Rezolvarea problemelor

Imprimarea paginii de setări meniuri

Securizarea imprimantei

Localizarea slotului de securitate

Ştergerea memoriei imprimantei

Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

Criptarea hard discului imprimantei

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

Declaraţie privind volatilitatea

Întreţinerea imprimantei

Setarea avertizărilor prin e-mail

Reglarea volumului implicit al căştilor

Acces la reţea

Configurarea imprimării seriale (numai Windows)

Curăţarea imprimantei

Comandarea pieselor şi consumabilelor

Înlocuirea pieselor şi consumabilelor

Mutarea imprimantei

Economisirea de energie şi hârtie

Reciclarea

Eliminarea blocajelor

Evitarea blocajelor

Identificarea locaţiilor blocajelor

Blocaj hârtie în uşa A

Blocaj de hârtie la uşa din spate

Blocaj de hârtie în recipientul standard

Blocaj de hârtie în unitatea duplex

Blocaj hârtie în tăvi

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncţional

Rezolvarea problemelor

Probleme de conectare la reţea

Probleme legate de opţiunile hardware

Probleme cu consumabilele

Probleme cu alimentarea de hârtie

Probleme de imprimare

Contactarea serviciului de asistenţă pentru clienţi

Actualizarea şi migrarea

Hardware

Software

Firmware

Note

Informaţii despre produs

Note referitoare la ediţie

Mărci comerciale

Note de licenţă

Niveluri de poluare fonică

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deşeuri din echipamente electrice şi electronice)

Dezafectarea produsului

Returnarea cartuşelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Notificare de sensibilitate statică

ENERGY STAR

Informaţii cu privire la temperatură

Notă cu privire la laser

Consumul de energie

Notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicaţiile fără fir

Notificare privind componentele modulare

Expunerea la radiaţii de radio-frecvenţă

Conformitate cu directivele Comunităţii Europene (CE)

Conformitate cu directivele Comunităţii Europene (CE)

Notă cu privire la interferenţele radio