Hârtie

Configuraţie tavă

Element de meniu

Descriere

Sursă prestabilită

Tava [x] (1*)

Alimentator multifuncţional

Hârtie alimentată manual

Plic alimentat manual

Setaţi sursa hârtiei pentru toate lucrările de imprimare.

Dimensiune/Tip hârtie

Tava [x]

Alimentator multifuncţional

Hârtie alimentată manual

Plic alimentat manual

Specificaţi dimensiunea sau tipul hârtiei încărcate în fiecare sursă de hârtie.

Dimensiune înlocuitoare

Dezactivat

Statement/A5

Letter/A4

Toate valorile listate*

Setaţi imprimanta să înlocuiască o dimensiune specificată a hârtiei dacă dimensiunea solicitată nu este încărcată în nicio sursă de hârtie.

Note:

  • Opţiunea Dezactivat solicită utilizatorului să încarce dimensiunea de hârtie necesară.
  • Opţiunea Statement/A5 imprimă un document de dimensiune A5 în format Statement când se încarcă hârtie Statement iar lucrările de dimensiune Statement se imprimă pe hârtie de dimensiune A5 când se încarcă hârtie A5.
  • Opţiunea Letter/A4 imprimă un document de dimensiune A4 în format Letter când se încarcă hârtie Letter, iar lucrările de dimensiune Letter se imprimă pe hârtie de dimensiune A4 când se încarcă hârtie Letter.
  • Opţiunea Toate valorile listate înlocuieşte Letter/A4.
Configurare MP

Casetă*

Manual

Prima

Stabiliţi comportamentul alimentatorului multifuncţional.

Note:

  • Setarea Casetă determină configurarea alimentatorului multifuncţional drept sursă de hârtie automată.
  • Setarea Manual determină configurarea alimentatorului multifuncţional doar pentru lucrări de imprimare cu alimentare manuală.
  • Setarea Prima determină configurarea alimentatorului multifuncţional drept sursă de hârtie principală.

Meniul de configuraţie media

Configurare universală

Element de meniu

Descriere

Unităţi de măsură

Inchi

Milimetri

Specificaţi unitatea de măsură pentru formatul universal de hârtie.

Notă: Inchi este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Milimetri este setarea implicită din fabrică internaţională.

Lăţime portret

3,00-14,17 inchi (8,50*)

76-360 mm (216*)

Setaţi lăţimea portret a hârtiei format universal.

Înălţime portret

3,00-14,17 inchi (14*)

76-360 mm (356*)

Setaţi înălţimea portret a hârtiei format universal.

Direcţie alimentare

Muchia scurtă*

Muchie lungă

Setaţi imprimanta să preia hârtie din marginea scurtă sau cea lungă.

Notă: Opţiunea Muchia lungă este afişată numai dacă marginea cea mai lungă este mai scurtă decât lăţimea maximă acceptată.


Tipuri suport

Element de meniu

Descriere

Simplă

Folie transparentă

Reciclată

Etichete

Bond

Plicuri

Hârtie cu antet

Preimprimată

Hârtie colorată

Uşoară

Grea

Tip personalizat [x]

Specificaţi textura, greutatea şi orientarea hârtiei încărcate.