Contactarea serviciului de asistenţă pentru clienţi

Înainte de a contacta serviciul de asistenţă pentru clienţi, asiguraţi-vă că deţineţi următoarele informaţii:

Accesaţi http://support.lexmark.com pentru a primi asistenţă prin e-mail sau chat sau pentru a naviga prin biblioteca de manuale, documentaţia de asistenţă, drivere şi alte descărcări.

Este disponibilă de asemenea asistenţa tehnică prin telefon. În S.U.A. sau în Canada, apelaţi 1-800-539-6275. Pentru alte ţări sau regiuni, accesaţi http://support.lexmark.com.