Utilizarea panoului de control

 

Utilizaţi

Pentru

1

Afişaj

Vizualizaţi opţiunile de imprimare, starea imprimantei şi mesajele de eroare.

2

Buton Pagină de pornire

Accesaţi ecranul de pornire.

3

Tastatură

Introduceţi numerele sau simbolurile într-un câmp de intrare.

4

Buton Pornire

Porniţi sau opriţi imprimanta.

Notă: Pentru a dezactiva imprimanta, menţineţi apăsat butonul de alimentare timp de cinci secunde.

5

Butoanele Oprire sau Revocare

Opriţi lucrarea de imprimare actuală.

6

LED indicator

Verificaţi starea imprimantei.

7

Butoane de volum

Reglaţi volumul căştilor sau al difuzorului.

8

Buton deplasare înapoi

Deplasaţi cursorul înapoi şi ştergeţi caracterele într-un câmp de intrare.