Utilizarea funcţiei de particularizare a afişării

Înainte de utilizarea aplicaţiei, executaţi următorii paşi:

Administrarea imaginilor din economizorul de ecran şi expunerea de diapozitive

 1. Din secţiunea Imagini pentru economizorul de ecran şi expunerea de diapozitive, adăugaţi, editaţi sau ştergeţi o imagine.

  Note:

 2. Aplicaţi modificările.

Schimbarea imaginii de fundal

 1. Din ecranul de pornire, atingeţi Schimbare fundal.

 2. Selectaţi o imagine pe care să o folosiţi.

 3. Aplicaţi modificările.

Rularea unei expuneri de diapozitive de pe unitatea flash

 1. Introduceţi o unitate flash în portul USB frontal.

 2. Din ecranul de pornire, atingeţi Expunere diapozitive.

  Imaginile sunt afişate în ordine alfabetică.

 3. Notă: Puteţi îndepărta unitatea flash după începerea expunerii diapozitivelor, dar imaginile nu vor fi stocate în imprimantă. Dacă expunerea se opreşte, introduceţi unitatea flash din nou pentru a vizualiza imaginile.